Nyheter

Tänk om du kunde digitalisera en ko

Optimering av processer handlar inte bara om att maximera avkastning, det är också en fråga om att finna och dra nytta av outnyttjade effektivitetsfördelar. Och att bli bättre på att använda sina resurser.

Optimering av processer och process mining innebär för många att öka den översta och/eller nedersta raden i sammanställningen av verksamhetens resultat – genom att bli mer effektiv. Men fokus bör vara större och bredare än så. Jag tänker då bland annat på det vi kan kalla för ”den gröna raden”.

För även om hållbarhet blivit något av ett buzzword förblir det en av vår tids allvarligaste frågor. Jag ser därför fram mot den dag då man kan se hur mycket CO2 en förbrukningsvara representerar under hela sin livscykel. Det går såklart åt rätt håll och process mining hjälper till i den utvecklingen.

Vissa företag arbetar redan målmedvetet med att få en korrekt bild av hela livscykeln för sina produkter. I de sammanhangen tänker jag hur fantastiskt det skulle vara om man kunde digitalisera en ko, och få den korrekta bilden av koldioxidkostnaderna från ett paket smör. Där är vi ju inte helt ännu, men det finns ändå mycket mer vi kan göra redan idag.

Produkter och tjänster bör inte bara ses som produkter och tjänster. Vi kan också sed dem som verktyg som kan göra verklig skillnad i arbetet med att lyfta hållbarhet till en ny nivå. Och det är nödvändigt, även inom näringslivet menar man idag att dolda eller oupptäckta avfallsnivåer står för en alltför stor del av koldioxidutsläppen.

Enligt en ny rapport från Forrester, initierad av Celonis, anger 39 procent av företagsledarna att ineffektivitet gör att möjligheter inte utnyttjas. 44 procent menar att de orsakar högre driftskostnader, 37 procent att de ökar omsättningen av medarbetare och 69 procent att det leder till högre koldioxidutsläpp. Det finns alltså mycket att jobba med. Den goda nyheten är att vi kan använda samma verktyg för dessa arbetsuppgifter.

Den negativa påverkan på grund av ineffektivitet är dock inte begränsad till utsläpp av koldioxid. Ineffektivitet i leveranskedjorna är till exempel en viktig orsak till den globala kris i form av matsvinn som årligen kostar miljarder dollar – då 1,3 miljarder ton mat går förlorad eller slösas bort varje år. Detta motsvarar en tredjedel av all mat som produceras i världen. Om matsvinnet var ett land så skulle det vara den tredje största utsläppsproducenten av växthusgaser efter Kina och USA.

Företag fokuserar naturligtvis på affärer och lönsamhet. Men ett företag består av människor och individuellt kan vi göra skillnad. Vi kan städa upp i naturen, vi kan plantera träd och vi kan se till att vi inte slösar med våra resurser i onödan. Det är något vi borde värna. Något som fler företag borde se sig manade att delta i.

Som affärsdriven verksamhet har vi en mission och vision, men vem säger att den i slutänden inte kan – eller bör – vara större än att bara tjäna pengar.