Nyheter

Halvledarkrisen sätter luppen på hårdvara – finns det utrustning för att digitalisera?

Victor Elm, Försäljningschef Norden, Vertiv

Chippkrisen sätter käppar i hjulen för digitaliseringen. Det blir nödvändigt att göra analyser av om hårdvara kommer att finnas tillgänglig, och av hur den bäst kan utnyttjas, när digitaliseringsprojekt planeras. Och om krisen förvärras krävs hårdare prioritering av vilka projekt som ska genomföras.

Vad har synthentusiaster och datortillverkare gemensamt nuförtiden? Chippkrisen så klart. Det råder brist på integrerade kretsar, eller halvledare, i världen. Det gör att så väl synthtillverkare som företag som tillverkar teknikprodukter för näringslivet inte kan få ut produkter på marknaden i den takt som de vill.

Det här påverkar inte bara IT-företag, utan även branscher som fordonsindustrin. Det sitter integrerade kretsar i ett stort antal produkter i dag, som bilar. Bristen på kretsar påverkar även prisläget på ett för kunderna negativt sätt, förutom att det är svårt att få tag på vissa typer av produkter.

Brister på olika typer av komponenter beror i regel på ett flertal omständigheter. Brist på råvaror, reducerad tillverkningskapacitet på grund av naturkatastrofer och som just nu transport- och logistikproblem som orsakas av pandemin är några exempel. Pandemin har även lett till att produktionen legat nere på vissa håll, eftersom de anställda på fabrikerna har suttit hemma i karantän.

Tufft för EU

Chippkrisen påverkar olika länder på olika sätt. För EU-länder som Sverige gäller att vi är beroende av tillverkning utomlands, främst i Asien. Det har medfört att initiativ tas för att få i gång tillverkning av kretsar inom EU. De här satsningarna är problematiska av flera skäl.

Till att börja med finns det så klart en anledning till att tillverkningen av kretsar har hamnat i länder utanför EU till att börja med. Det blir billigare för både leverantörer och slutkunder inom EU på det sättet. Men det kan så klart vara lämpligt att ändå få i gång tillverkning inom EU för att säkra tillgången till nödvändiga komponenter. Det räcker dock inte med att fatta beslut om tillverkning. Strikt lagstiftning om konkurrens och långsamma beslutsprocesser inom EU gör att det tar tid.

En brännande fråga just nu är om tillverkning inom EU är hållbar på längre sikt. Analysföretaget IDC varnar till exempel för att satsningar på tillverkning kan leda till överkapacitet redan 2023. Det är inte heller en önskvärd situation.

Det finns tecken som tyder på att bristen på kretsar kommer att prägla även 2022, för att sedan klinga av fram mot 2023. Hur det än går kan man konstatera att situationen bjuder på bland det värsta som både näringsliv och politiker vet: osäkerhet och stora svängningar.

Nya planer krävs

Det vore till gagn för alla med en stabil produktion av kretsar som motsvarar de behov som finns. Det nuvarande osäkra läget är ett hinder mot den digitalisering som har tagit ordentlig fart. Experter kan prata tills de blir blåa i ansiktet om att digitalisering inte handlar om teknik, utan om processer, människor, attityder och beteenden. Om det saknas kretsar så blir det ändå inte något av digitalisering.

Vad kan IT-strateger på företag och myndigheter göra åt det här? Ett gott råd är att göra noggranna analyser av om den IT-utrustning som krävs kommer att finnas tillgänglig när planer görs för digitaliseringsprojekt. En annan sak att tänka på är att utforma projekt så att de i högsta möjliga mån drar nytta av befintlig IT-infrastruktur. Det är också lämpligt att renodla prioriteringen av projekt: genomför de viktigaste först.