Nyheter

Juice Technology introducerar grön laddningsfunktion i realtid för elfordon i sin j+ ​​pilot-app för laddningshantering

För några veckor sedan tillkännagav det schweiziska multinationella Juice Technology, som specialiserat sig på design och tillverkning av laddningslösningar för elbilar, skapandet av Juice Power, en ny division för generering av vattenkraft som syftar till direktladdning av elfordon.

Nu går företaget ett steg längre och införlivar i sin laddningshanteringsapp, j+pilot, en funktionalitet som säkerställer att batteriströmförsörjningsprocessen genomförs ut i realtid med denna vattenkraft och utökar tillgången till förnybara källor för förare.

Detta nya steg är en viktig milstolpe mot utvecklingen av en allt mer hållbar elektrisk mobilitet, där fordonet, laddstationen och energin för att ladda batteriet måste ses som oskiljaktiga komponenter i ett övergripande koncept som kallas e-mobilitet.

– Elektromobilitet går längre än att bli av med avgasutsläpp och blir som helhet bara grönare när allt genereras och drivs med så få utsläpp som möjligt, från början till slut, säger Christoph Erni, grundare och VD för Juice Technology.

j+ pilotappen öppnar dörren till Juice Power

Förnybar energi kan bara ladda batteriet när energiproduktion och efterfrågan är samordnade. För detta ändamål registrerar j+ pilot-appen laddningstiden och mängden energi som laddas och jämför data med de inblandade kraftverken.

Tack vare denna andel grön energi som genereras i realtid kan varje j+ pilotanvändare kompensera mängden el som förbrukas för laddning via appen.

För varje laddningsprocess begärs motsvarande mängd el från den personligt köpta kvoten och användaren kan använda appen för att när som helst se från vilket grönt kraftverk elen kommer. Juice Power garanterar samtidig tillförsel och förbrukning av energi tack vare den SQS-certifierade TrueTime-etiketten. Det innebär att all laddning kommer att vara CO2-neutral från och med nu.

Produktionen sker i konventionella vattenkraftverk, som använder den potentiella energin från tidigare tillgängligt vatten och kan generera ren energi oavbrutet. Till skillnad från solcellspaneler eller vindkraftsparker producerar vattenkraftverk energi mer konstant. Det är därför Juice Power stödjer vattenkraftverk över hela Europa med målet att på kort sikt producera lika mycket energi från sina anläggningar som Juice Powers kunder förbrukar i realtid.

Fakta och siffror:

1. Grön energi till ett fast pris: via pilotappen j+ erbjuder Juice Power bytet till certifierad grön energi producerad av vattenkraftverk i omgångar på 1000 kWh (motsvarande en räckvidd på 5000 km), 2000 kWh (ca 10 000 km) och 4000 kWh (ca 20 000 km) på 20, 40 respektive 80 euro. Dessa kvoter säkerställer att förare av elfordon kan ladda grön energi när som helst och var som helst.

2. TrueTime-etikett: I motsats till normen är el faktiskt grön och är inte bara en enkel energibalans. TrueTime-märkningen garanterar att elen produceras i ett konventionellt vattenkraftverk samtidigt som den beställs och matas ut i nätet.

3. j+ pilot: Elproduktionen kan övervakas via j+ pilotapplikationen. Detta gör det möjligt att avgöra hur mycket el som finns tillgänglig vid varje given tidpunkt. Den universella appen för elektrisk mobilitet erbjuder en omfattande utvärdering av alla relevanta fordons- och lastdata på ett ställe och tydligt presenterat. Dessutom ger den en överblick över alla laddningsprocesser tillsammans med kostnaderna och elens ursprung. För att analysera energiförbrukningen tas även hänsyn till parasitförbrukningen: det så kallade Vampire Drain. Slutligen finns en reseanalys och en automatiserad elektronisk loggbok.