Nyheter

Svenskarna fortsätter välja bilen, trots högre energipriser: Parkeringstillfällen och elbilsladdning växer

De senaste siffrorna från svenska techbolaget Easypark visar att mobilparkerandet har ökat under andra kvartalet 2022 jämfört med samma period 2021. Elbilsladdningen ökat med 433 procent i Sverige under 2022 jämfört med 2021.

Mobilparkerandet har ökat med 28 procent i Sverige, jämfört med samma period 2021. Easyparks senaste siffror för elbilsladdning visar en ökning av elkonsumtion med 433 procent det senaste året vid de tillgängliga laddpunkterna i Sverige. Den genomsnittliga konsumtionen per laddpunkt har gått upp med 2,17 kWh i jämförelse med andra kvartalet 2021. Elkonsumtionssnittet per laddpunkt för andra kvartalet 2022 är 11,78 kWh.

– Easyparks data ger kommuner och regioner viktiga insikter om rörelsemönstret i städerna, vilket underlättar beslut vid stadsplanering. Vårt uppdrag handlar med andra ord inte bara om att erbjuda bra och tidsbesparande lösningar för bilister. Vi tillhandahåller  också insikter till städer och beslutsfattare vilket bidrar till bättre trafikflöden i hela Sverige, säger Anders Bäck, Sverigechef på Easypark.

Easypark erbjuder sedan 2012 hantering av elbilsladdning via appen och har sedan dess slutit avtal med de största energibolagen och laddoperatörerna i Sverige.

Parkeringsbarometern, Utmärkande regioner:

Borås +38% Läs den här
Södertälje +26% Läs den här
Mölndal 49+% Läs den här
Karlstad +37% Läs den här
Dalarna +47% Läs den här