Nyheter

Peab och Annehem tecknar avtal om köp av mark av Sundsvall Logistikpark

Peab Projektutveckling och Annehem Fastigheter har tecknat avtal om markköp om cirka 58 000 kvadratmeter med Sundsvall Logistikpark AB i Sundsvall Logistikpark, Tunadal-Korsta-Ortviken.

Sundsvall Logistikpark har under arbetet med framtagandet av fastigheten om cirka 58 000 kvm, haft ett stort miljö- och hållbarhetsfokus. För att säkerställa hög kvalitet på miljöarbetet har man arbetat efter hållbarhetsprogrammet CEEQUAL. Peab och Annehem Fastigheter som planerar att utveckla området vidare kommer även fortsättningsvis att hålla en hög miljöprofil och miljöcertifiera ytorna man etablerar.

Peab och Annehem Fastigheter avser att bilda ett joint venture för att utveckla en modern och hållbar logistikanläggning om cirka 28 000 kvm bruttoarea i logistikparken.

– Vi har genom vår anläggningsverksamhet varit involverade i utvecklingen av området i ett tidigt skede. Det känns därför extra roligt att få vara med och fortsätta utveckla detta spännande och viktiga projekt tillsammans med Sundsvall Logistikpark och Annehem Fastigheter, säger Göran Linder, affärsområdeschef Peab Projektutveckling.

– Vi ser en unik möjlighet att få etablera en logistikanläggning i ett fantastiskt läge i Sundsvall till nytta för hela regionen. Vi har ett stort hållbarhetsfokus och byggnaden kommer att certifieras lägst i nivå Miljöbyggnad Silver med energiklass A eller B, säger Jörgen Lundgren vd på Annehem Fastigheter.

Sundsvall Logistikpark är ett transportnav under uppbyggnad för sjöfart, järnväg och väg i området Tunadal-Korsta-Ortviken. Inom området uppförs en kombiterminal, järnväg och spårområde, containerkaj samt etableringsytor för logistik.

Affären är villkorad av beslut i kommunfullmäktige, som är planerat till 27 september.