Nyheter

Alfons Haar Svenska presenterar ny VD

Alfons Haar Svenska presenterar ny VD Leverantören av specialutrustning för tankbilar samlar sina företag i Sverige och Danmark under en gemensam nordisk ledning. För kunder i Sverige kommer detta att leda till ännu bättre teknisk support.

Alfons Haar Maschinenbau GmbH & Co, specialist på utrustning för bland annat tankbilar, stärker nu samstämmigheten i sin nordiska verksamhet genom att samla sina företag i Sverige och Danmark under en gemensam ledning. Stefan Vig, 34 år, har utsetts till ny VD för Alfons Haar Svenska AB, som har kontor och lager i Jordbro söder om Stockholm.

Han ersätter Fredrik Envall som valt att söka nya utmaningar utanför Alfons Haar-koncernen. Stefan Vig är redan managing partner för systerbolaget A/S Fredericia Tankvognsudstyr (FTU) i Danmark och kommer att fortsätta att leda båda bolagen.

– Det har varit viktigt för oss att hitta en framtidssäker lösning så att vi tar hand om våra kunder i Sverige på bästa möjliga sätt. Stefan Vig har redan en god kunskap om den svenska marknaden och med en gemensam ledning över de nordiska marknaderna kan vi i större utsträckning utnyttja synergierna mellan de två bolagen och stärka det övergripande erbjudandet till våra kunder, säger Bastian Haar från Alfons Haar Maschinenbau GmbH & Co.

Ännu bättre teknisk support Som landföretag i Alfons Haar-koncernen är FTU och Alfons Haar Svenska båda specialister på försäljning av produkter och lösningar inom olja/bensin och bulktransporter, inklusive nyckelfärdiga tankningsmoduler. Dessutom har FTU en egen serviceavdelning med en specialiserad reparations- och serviceverkstad i Fredericia, Danmark.

– I framtiden kommer våra kunder i Sverige att uppleva ännu bättre teknisk support eftersom de kommer att ha tillgång till dedikerade resurser på vår serviceavdelning i Danmark. Samtidigt har vi fler spännande nyheter på gång, som jag ser fram emot att få ut och presentera för de svenska kunderna, säger Stefan Vig.

Alfons Haar Svenska är en av utställarna på Elmia Lastbil 2022 som hålls 24-27 augusti i Jönköping. Både VD Stefan Vig och teknisk chef Jens Bockhardt Pedersen kommer att närvara. Här kommer besökarna bland annat att presenteras med PreciCRYO som är ett nyutvecklat mätsystem för kryogena gaser.

Om Alfons Haar Svenska AB:

Alfons Haar Svenska har kontor och lager i Jordbro, söder om Stockholm, och ägs av Alfons Haar Maschinenbau GmbH & Co med huvudkontor i Hamburg. Alfons Haar är specialist på utveckling av produkter och lösningar inom olja/bensin och bulktransporter, inklusive nyckelfärdiga tankningsmoduler.

Som bolag i Alfons Haar-koncernen är Alfons Haar Svenska AB och A/S Fredericia Tankvognsudstyr (FTU) leverantörer av specialutrustning för kemi- och mineraloljeindustrin samt för ADR- och bulktransport av pulver och flytande medier. Kundkretsen omfattar raffinaderier, offshoreindustrin, flygplatser, kemisektorn, industrin, jordbruket och militären.