Nyheter

Vattensäkring med duk bra för personal och miljö

W. Giertsen utför vattensäkring i tunnlar och bergrum vid ombyggnaden av Henriksdals Reningsverk och Sicklaanläggningen i Stockholm. Bergrum och tunnlar kläs med duk på väggar och tak.

Metoden ger bra miljö för personal och teknisk utrustning, samtidigt som den har lång livslängd och lågt CO2-avtryck.

– Vi är väldigt glada att vi fått förtroendet att montera duk vid anläggningarna vid Henriksdal och Sickla. Det är ett bevis på att vi gör ett bra jobb. Vi får de flesta av våra jobb på referenser från tidigare projekt, säger Alv Hanstvedt som är driftchef på W. Giertsen.

Företaget har stort fokus på kvalitet, och det får man dels med en bra produkt, men minst lika viktigt är kunniga medarbetare.

– Våra montörer har hög kompetens och stor yrkesstolthet. Vi använder bara egna montörer. Det är en förutsättning för att vi ska kunna garantera kvaliteten på det vi levererar. Utförandet är det som gör oss unika.

W. Giertsens metod fungerar så att bultar borras in i bergväggen. En vajer spänns upp mellan bultarna och sedan fästs duken mot vajern. Där det blir överlapp svetsas duken ihop så att skyddet blir heltäckande och helt tätt.

Vid Henriksdal och Sickla finns utöver bergrum och tunnlar många tvärgångar där det krävs en hel del anpassning och att monteringen skräddarsys.

Duk ger många fördelar

Dukens främsta uppgift är vattensäkring, dränering och frostsäkring. Den stoppar yttre påverkan och motverkar korrosion. Metoden reducerar även behovet av underhåll på golv, maskiner och elektroniska installationer till ett minimum.

Andra fördelar är bra akustik samt en ljus och torr arbetsmiljö för personalen i bergrummet. Med duken installerad blir det enklare att kontrollera ventilation, luftfuktighet och temperatur. Det innebär även bättre driftsförhållanden, och därmed optimal livslängd för den tekniska utrustningen i ett bergrum.

Att montera duk som vattensäkring är en långsiktig investering. Duken är extremt stark, underhållskostnaderna är låga och livslängden är 120 år. Dessutom sänker den anläggningens livscykelkostnad.

– Ofta monteras duk där alternativet är att spruta med betong för att vattensäkra och undvika brand, och betong har ett väldigt högt CO2-avtryck, påpekar Alv Hanstvedt.

Självsläckande vid brand

Vid brand är duken självsläckande. När den utsätts för brand går lågan rakt igenom duken och slocknar. Elden kan inte spridas vidare i duken.

W. Giertsen har utvecklat sin duk för bergrum och tunnlar under 35 år. Totalt har den monterats i cirka 3 000 projekt i 22 länder. Företaget är certifierat enligt ISO 9001 för kvalitetsstyrning och ISO 14001 för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

– Vi var tidigare med på del ett av projektet, så vi vet att det är högt fokus på hälsa, miljö och säkerhet. Det ställs även höga krav på genomförande, att vara färdig i tid och på kvalitet. Bästa betyget vi kan få är när beställaren på ett byggmöte säger att vi är en del i gänget, att vi är självgående och att vi löser problem när de dyker upp, konstaterar Alv Hanstvedt.