Nyheter

Cautus Geo lavinsäkrar Heggtveitjuvet i Telemark med radar

Cautus Geo upprättar kontinuerlig övervakning med automatisk avisering av laviner från Heggtveitjuvet i Tokke kommun. Anläggningen skyddar trafikanter på länsvägen längs sjön Byrtevatn. Den tas i drift under hösten.

Heggtveitjuvet är smalt. Det är omgivet av Rautefjell på 1360 meter och Grasnuten på 1254 meter. Där får snömassorna en hastighet på 40 meter per sekund nerför bergssidorna. Skreden sker årligen. Alla laviner når inte fram till länsvägen, men i februari 2014 stannade snömassorna 100 meter ut på det då frusna Byrtevatnet. Länsvägen var då täckt av ett tjockt lager snö.

2020 kom sex skred dånande nerför ravinen, som heter Heggtveittrøti i Vägverkets skredriskrapport. Det året stängdes vägbanan av nio gånger på grund av jordskred. Det största skredet det året kom den 24 februari. Den stannade 30 meter före vägen. Klimatförändringarna ökar risken för tätare skred.

– Ökade mängder nederbörd och mer vind ökar skredfrekvensen, säger Tore Humstad på Statens vegvesen i Norge.

Nytt radarsystem

Cautus Geo kommer att installera en helt ny radarbaserad anläggning. Det säkerställer en kontinuerlig lavinövervakning som automatiskt larmar och stänger trafiken i händelse av en lavin. Anläggningen ska också automatiskt öppna vägen igen om lavinen inte når vägbanan.

– Vi föreslog att byta från geofon- till radarteknik. Skred kan då anmälas tidigare. Detta ger ökad säkerhet. Dessutom kan vägbanan automatiskt öppnas igen efter några minuter om skredet inte når vägbanan, säger Humstad.

Anläggningen ersätter landets äldsta geofonbaserade varningssystem som fortfarande är i drift. Det etablerades redan 1995.

– Anläggningen är gammal. Vi kämpar för att få tag i reservdelar och efter jordskred måste vi göra manuella kontroller för att öppna vägen igen. Det blåser och är tidskrävande, säger geolog Audun Langelid i Vestfold och Telemarks länskommun.

Säkrar skolvägen

– Dygnstrafiken på länsvägen är 100 bilar. Av dessa passerar skolbussen dagligen platsen som nu är säkrad med modern teknik som ska varna för skred tidigare och även säkerställa kortare stängningstider när skred inte når vägbanan, säger byggledare Jon Geir J. Olsen i Vestfold och Telemark länskommun.

I vintras kunde skred, även när de inte nådde länsvägen, stänga av vägen i upp till fem kvart. Med automatisk återöppning reduceras stängningstiden till några minuter.

– Larm om skred skickas till lavinspecialistpersonal, driftentreprenör, Veitrafikksentralen, regObs och Naturfareportelen. Dessutom finns information om skredhändelser i Cautus Web, säger Lars Krangnes i Cautus Geo.

Femårskontrakt

Den lavinövervakning som Cautus Geo fått i uppdrag att installera kommer att vara i drift från november till maj, vilket definieras som lavinperioden för snö.

Varningssystemet består av radar, kamera, Cautus Web, belysningssystem för avstängd trafik, automatisk återöppning när skopmassor inte når vägbanan samt ett aviseringssystem med SMS och e-post till driftentreprenören och landstinget.

– Vi byter ut det gamla geofonsystemet mot vårt modernaste radarbaserade system, säger Krangnes.

Foto: Audun Langelid/Vestfold og Telemark fylkeskommune