Nyheter

Nya Slussen – prestigeuppdrag för installatörer

Elkraftmatning, kanalisering och installation av el för stora delar av Slussenprojektet utförs av Granitor Electro. Företaget svarar även för brandlarm, passersystem och mobilnät i tillämpliga delar av projektet.

Granitor Electro är ett ledande installationsföretag som arbetar med elkraft, belysning, larm och mobilnät. I förekommande fall utförs även projektering i totalentreprenader, i övrigt åtar sig företaget utförandeentreprenader. Granitor Electro utför även service och har ramavtal med flera beställare.

Företaget engagerar sig gärna i stora utmanande projekt, som fallet är med Nya Slussen. Här svarar Skanska för projektering och de står för färdiga handlingar till de installatörer som anlitas.

– Uppdraget är utmanande och det är många gränssnitt i projektet att hålla reda på, berättar Jacob Skarin på Granitor Electro. Vi har mycket bra samarbete med beställaren Skanska och med våra kollegor i branschen. Just nu har vi ett team med duktiga installatörer på plats och en mycket kompetent arbetsledare.

Granitor Electro installerar inom två områden i projektet, dels Stadsgårdsleden i Södermalmsdelen, dels Guldbrons norra landfäste och områdena på och under bron.

För Stadsgårdsleden utförs kanalisering och ledningsinstallation i trafiktunnel och servicetunnel samt provisorisk belysning i trafiktunneln.

Vid landfästet mot Gamla Stan och under Guldbron handlar det om kraftförsörjning och belysning. Under Guldbron blir det ett tusental belysningspunkter med utomhusbelysning och dessutom belysning ovanpå bron. I detta område finns bland annat också utrustningen för slussmekaniken, en fisktrappa och ett servicerum för denna, allt detta behöver elkraft.

Granitor Electro svarar också för installation av brandlarm och mobilnät i tillämpliga delar. Dessutom för passersystem till bland annat maskinrum.

För kraftmatningen till Nya Slussen installeras ett stort ställverk och elen fördelas via flera kraftcentraler.

– Projektet är utmanande, men vi klarar det inte minst tack vare bra handlingar från Skanska och ett nära samarbete med dem, säger Jacob Skarin. Vårt team på plats jobbar hårt och fångar tidigt upp problem så vi kan lösa dem i god tid tillsammans med beställaren.

– Att få lämna vårt bidrag till bygget av Nya Slussen är en fjäder i hatten för oss och ett mycket intressant uppdrag som vi gärna sätter upp på referenslistan, avslutar Jacob Skarin.

www.granitor.se/electro