Nyheter

Risk för dubbelt så dyr el till vintern i Sverige

Elpriserna i Europa har stigit mycket under året. Det har också bidragit till högre priser även i Sverige. Speciellt i de sydligare delarna av landet.

Elpriserna kommer att stiga ytterligare under de kommande månaderna, eftersom kraftverken förbereder sig för vintern. Priserna kan komma att fördubblas i vissa områden.

Denna ökning kommer att innebära en påfrestning för både hushåll och företag. Många företag har redan börjat lagra el för att undvika högre priser senare.

Den svenska regeringen har uppmanat elbolagen att göra allt de kan för att hålla priserna nere. Men det återstår att se hur effektivt detta kommer att vara med tanke på de stigande kostnaderna.

Du kan påverka din elräkning

Om du är orolig för din elräkning finns det några saker du kan göra för att minska din förbrukning. Du kan till exempel stänga av onödiga lampor och apparater och använda energieffektiva sådana. Du kan också isolera ditt hem för att hålla värmen inne.

Trots utmaningarna har Sverige fortfarande ett av de lägsta elpriserna i Europa. Men det kanske inte kommer att vara så länge till om priserna fortsätter att stiga i nuvarande takt. Endast tiden får utvisa hur denna vinter kommer att bli för svenska hushåll och företag. Anledningen till att elpriserna blivit så höga beror på att kostnader för kol och gas driver upp elpriserna, vilket också påverkar priserna i Sverige.

Under tiden kämpar svenska hushåll och företag med ständigt stigande elräkningar. I vissa fall har företag till och med varit tvungna att stänga ner eftersom de inte längre har råd med strömmen. Du kan också jämföra elavtal för att få ned dina elkostnader.

Kommande höst och vinter

I höst och vinter kommer hushållen i England, Skottland och Wales att få högre elräkningar. Regeringen har därför bett energitillsynsmyndigheter Ofgem att undersöka saken.

Ofgem ska rapportera senare i år, men vad är det egentligen som orsakar dessa prishöjningar under tiden? Och hur kan konsumenterna skydda sig?

Christian Holtz, elmarknadsanalytiker på energi konsultföretaget ICIS Heren, säger: ”Den främsta drivkraften bakom de stigande elpriserna är ökningen av gaspriserna i grossistledet”

”Gas används för att generera cirka 40 procent av Storbritanniens el, så när gaspriserna stiger, stiger även elpriserna.”

Under de senaste månaderna har grossist priserna på gas stigit på grund av en kombination av följande faktorer:

Ökad efterfrågan på gas från Asien (särskilt Kina), där den ekonomiska tillväxten driver upp efterfrågan på energi.

Kallare väder i Europa, vilket har lett till ökad efterfrågan på gas som används för att värma upp bostäder och företag.

Minskad produktion i Nordsjön i takt med att äldre gasfält töms ut.

Alla dessa faktorer har pressat upp gaspriserna i grossistledet, vilket i sin tur har drivit upp elpriserna.

Om du vill spara på din elräkning får du några tips:

Använd energieffektiva apparater och glödlampor

Stäng av elektronik och lampor när du inte använder dem

Investera i solpaneler eller andra förnybara energikällor

Överväga att byta till en grön elleverantör.