Nyheter

Norrlands viktigaste mässa för entreprenad och transport öppnar 25 augusti i Boden

Load Up North, som hålls på Boden Arena 25-27 augusti, är den största och viktigaste branschmässan norr om Stockholm för alla som är verksamma inom, men också intresserade eller affärsberoende av områdena maskiner, transport, gruva ovan jord, väg och anläggning samt jord och skog.

– Därför har vi en rekryteringssatsning tillsammans med Maskinentr riktad mot vuxna som snabbt kan komma i arbete. Vi vill stärka de branscher som representeras på mässan. Det gör vi, förutom rekryteringssatsningen som görs tillsammans med bland andra Maskinentreprenörerna, också via en ny finans- och försäkringsarena samt vårt föreläsningsprogram, säger Kristin Olsson, projektledare för Load Up North. 

Årets Load Up North har cirka 120 utställare och är även ett fönster för de enorma satsningar som görs i Norra Sverige med investeringar på över 1000 miljarder.

– Vi är en mötesplats med fokus på att göra affärer, utbyta erfarenheter, öka sin kunskap och utveckla sina verksamheter. Med de enorma investeringar som görs i Norra Sverige är det här det finns stora affärsmöjligheter, säger Kristin Olsson, projektledare för mässan.

Finans & Försäkringsarena

En av årets nyheter är en Finans & Försäkringsarena som arrangeras under Load Up North tillsammans med företaget Knex.

– I finans- och försäkringsarenan samlas bland annat banker, fondbolag, försäkringsbolag och försäkringsrådgivare. Under mässan arrangeras också lunchföredrag, seminarier och mingel, säger Kristin Olsson.

I finans- och försäkringsarenan ges information från experter kring bland annat hur försäkringar fungerar, hur vinster kan tas ut och placeras, olika former av skydd, pensionsplanering och mycket mera. Här ges förslag på anpassningar utifrån verksamhet och hur man kan vinna upphandlingar.

Bred målgrupp till mässan 

Load Up Norths projektledare ser, inte minst med tidigare nämnda Finans & Försäkringsarena, fram emot att kunna locka en bred målgrupp till mässan.

– Vi vänder oss till alla som verkar inom gruvnäringen ovan jord, väg och anläggning samt jord och skog. Men vi vänder oss också till intresserade av de branscher mässan företräder, beslutsfattare samt anhöriga och andra närstående till verksamma. Vi har länge sett hur viktigt det är att visa upp och bygga stolthet kring den bransch man jobbar, eller driver företag inom, säger Kristin Olsson.

Full fart i Norrbotten

Att det finns väldigt många anledningar till att komma till årets mässa framgår tydligt när Jonas Dahlberg tar till orda. Han är vd på Nolia som arrangerar mässan.

– Huvudfokus på mässan är att visa upp nyheter, nya produkter, skapa nätverk och affärer. Vanliga år är det ett fantastiskt erbjudande, men i år har det nog aldrig funnits fler anledningar att besöka mässan, säger Jonas Dahlberg, vd på Nolia som arrangerar Load Up North.