Nyheter

Ny teknisk lösning för flexibel snabbladdning testas i Riksgränsen

Vattenfall Eldistributions nya tekniska lösning för flexibel snabbladdning är nu igång i Riksgränsen i nordligaste Sverige. Den möjliggör anslutning till elnätet i området som idag har begränsad kapacitet på spänningsnivå. Lösningen ska nu testas och utvärderas inom ramen för forsknings- och utvecklingsprojektet FlexConnect.

I Riksgränsen är möjligheten att ansluta snabbladdare idag begränsad då elnätet inte har tillräcklig kapacitet för att bibehålla spänningsnivå utan att tillkommande anslutningar påverkar elkvaliteteten för andra kunder i det lokala nätet. Som en lösning på detta har en laddstation för snabbladdning av elbilar med flexibel anslutning nu installerats och driftsatts i Riksgränsen.

Flexibel snabbladdning är en ny teknisk lösning som ska testas och utvärderas till dess att förstärkningar i elnätet är genomförda. Lösningen gör det möjligt att ansluta laddstationen till elnätet, kontrollera effektuttaget och optimera användandet av befintligt elnät. Majoriteten av tiden kan snabbladdaren användas fullt ut, men vid stora effektuttag i området  avropas en nedstyrning av snabbladdaren så att andra elnätskunder inte påverkas.

Laddstationen har en sammanlagd effekt på 250kW och beroende på effekt och batteri kan en elbilsägare ladda sitt fordon från tomt till fullt på 15-20 minuter.

– Det här är ett spännande projekt som har involverat många specialister inom vår verksamhet, vi är därför extra glada att denna lösning nu är tillgänglig, att vi kan testa och utvärdera den samtidigt som vi erbjuder snabbladdning av elbilar i detta område, säger Niklas Sjöberg, projektledare och affärsstrateg på Vattenfall Eldistribution AB.

Om FlexConnect

Ökad efterfrågan på laddinfrastruktur och nyanslutningar i kombination med omfattande elnätsförstärkningar gör att Vattenfall Eldistribution utvecklar och testar nya lösningar för att möjliggöra omställningen. I forsknings- och utvecklingsprojektet FlexConnect testas och utvärderas tekniken för flexibel snabbladdning för att få insikter, kunskap och förståelse för hur elnätet kan nyttjas mer optimalt där vi har kapacitetsbrist på spänningsnivå.

Läs mer om projektet här:

https://www.vattenfalleldistribution.se/vart-arbete/kapacitetsutmaningen/flexconnect/