Nyheter

Systemskiftet är här – nu byggs ett nät av laddstationer för tung trafik i Sverige

Nu händer det – transportbranschen får praktiska förutsättningar att gå över till elektrifierade transporter. Över 100 laddstationer för tung trafik ska stå färdiga hösten 2023.

– Det som sker nu är ett systemskifte – och där kommer Mälarenergi, Jönköping Energi och Öresundskraft att spela en avgörande roll, säger Niklas Gunnar, VD för Mälarenergi. Tillsammans laddar vi Sverige.

Det har sagts tidigare:

Utan en fungerande laddinfrastruktur kan inte transportbranschen ställa om till mer hållbara transporter. Men nu kommer förändringen och den kommer fort.

På uppdrag av regeringen genomför Energimyndigheten satsningen ”Regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter” med syfte att påskynda elektrifieringen av godstransporter i Sverige. I mitten av juli kom Energimyndighetens första beslut. I denna omgång beviljade myndigheten finansiellt stöd till 139 laddstationer, 12 vätgastankstationer och en kombinerad ladd- och vätgastankstation för en sammanlagd summa på 1,4 miljarder kronor – med kravet att de ska vara färdigställda senast hösten 2023.

”Tillsammans laddar vi Sverige”

I hård konkurrens har Mälarenergi och Öresundskraft beviljats tre laddstationer vardera. Arbetet med dessa sex stationer (Västerås, Fagersta, Katrineholm, Malmö och två stationer i Helsingborg) inleds omgående. Även Jönköping Energi har skickat in ansökningar och väntar på besked. Tillsammans går de tre regionala energibolagen nu in i en gemensam satsning avseende laddstationer för tung trafik, för att kunna erbjuda större kunder en hållbar helhetslösning.

– Vårt gemensamma mål är att vara den ledande partnern inom laddning och tillhörande tjänster när godsflödena i Mälardalen och södra Sverige elektrifieras, säger Mats Palmérus, ansvarsområdeschef Innovation och utveckling hos Jönköping Energi. Därför möter vi branschen på Elmia Lastbil 24–27 augusti – för att beskriva nuläge, tidplanen, svara på frågor och dela med oss av den samlade kunskap som vi har. Vi vet att intresset från branschen är jättestort.

Erfarenhet finns det gott om – och inte bara inom elnät, smart styrning och fordonsladdning för personbil, påpekar Öresundskrafts VD Anders Östlund:

– Såväl Mälarenergi som Jönköping Energi och vi på Öresundskraft har konkreta erfarenheter av elektrifiering av tung trafik i Västerås, Jönköping och Helsingborg. Som regionala energibolag med lokal förankring arbetar vi nära våra kunder, med insikter i deras utmaningar och deras vardag – och när vi går samman är vi starka. Tillsammans laddar vi Sverige.