Nyheter

Bristen på lastbilsförare ökar igen: 6 400 förare efterlyses

Det visar TYAs nya rapport. 41 procent av åkerierna behöver nyanställa. På helåret är behovet 6 400 förare. En utveckling som på sikt kommer att få negativa effekter på samhället.

Efter en tillbakagång under pandemin ökar åter transportbranschens behov av nya lastbilsförare. I TYAs årliga rapport Trendindikatorn Åkeri uppger 41 procent av företagen att de behöver nyanställa de kommande sex månaderna, jämfört med 25 procent 2020. En ökning med 16 procent på bara två år. I antal handlar det om 3 066 (1 923) förare på sex månader och 6 361 (4 029) de kommande tolv månaderna. Utvecklingen gör att TYAs långsiktiga bedömning har aktualiserats – det behövs 50 000 nya lastbilsförare i Sverige de kommande tio åren.

– Om det här fortsätter är vi snart tillbaka på 2018 års nivå. Då var bristen på förare så stor att många godstransporter fick ställas in, vilket påverkade både industri och handel negativt, säger Lena Törnstrand, projektledare på Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd.

Stort intresse för yrket

55 procent av företagen uppger att det är svårt att hitta förare. Samtidigt är det ingen brist på intresse bland landets unga – tvärtom. Gymnasiets transportprogram har i dag två sökande till varje plats. TYA har länge flaggat för att det behövs fler utbildningsplatser, både på gymnasiet och vuxenutbildningen, men även fler insatser från Arbetsförmedlingen.

– Här har samhället en chans att möta det enorma intresse som finns för yrket. Vi ser att allt fler kvinnor vill bli lastbilsförare, och vi skulle kunna fånga upp de nya svenskar som kört lastbil i sitt hemland, säger Lena Törnstrand och fortsätter:

– Det är också en utbildning som leder till arbete. Av de transportelever som tog examen förra året fick drygt 80 procent jobb direkt. Det borde vara en självklarhet att öka antalet utbildningsplatser.

Kvinnor in i branschen

Av alla landets lastbilsförare är i dag 9 procent kvinnor, men utvecklingen pekar brant uppåt. Bland de lastbilsförare som nyrekryterats de senaste tolv månaderna är 17 procent kvinnor, vilket är den högsta uppmätta siffran sen TYA började med sin undersökning 2007/2008.

– De senaste åren har vi sett en stadig ökning av kvinnor som kör lastbil, men tittar man på hur det ser ut i skolan borde statistiken ta ett ordentligt skutt om tre år ungefär.

Enligt TYAs Skolledarrapport 2022 har landets transportutbildningar aldrig haft så många kvinnliga elever. I årskurs 2 var andelen tjejer i år 33 procent – runt var tredje elev.

– Det är en otroligt viktig utveckling i en bransch som har ett enormt behov av arbetskraft.

Siffror och fakta ur rapporten *

928 åkeriföretag besvarade enkäten.

41 % (34) uppger att de kommer att nyanställa inom sex månader.

Sammanlagt behövs 3 066 (1 923) nya förare i Sverige det närmaste halvåret. På hela året efterfrågas 6 361 (4 029) lastbilsförare.

Mest benägna att nyanställa är företagen i Sveriges Sydvästra och Sydöstra regioner (Halland, Västra Götaland, Kronoberg, Blekinge, Jönköping, Kalmar), där 54 respektive 53 procent planerar att anställa för att möta efterfrågan på marknaden.

55 % (54) upplever problem med att rekrytera nya förare, och uppger att det främst är svårt att hitta förare med rätt yrkesutbildning och rätt yrkeserfarenhet.

Andelen kvinnor som kör lastbil är enligt årets rapport 9 % (8).

Av de lastbilsförare som anställdes förra året var 17 % (16) kvinnor, att jämföra med 9 % 2018.

En region som sticker ut är Nedre norra (Västernorrland, Jämtland) som lyckats attrahera hela 39 % kvinnliga förare förra året. Där finns också högst andel kvinnliga förare totalt med 14 %.

Frågorna i rapporten ställdes från mitten av mars till mitten av maj 2022.

TYA står kvar vid sin bedömning att det behövs 50 000 förare de närmaste tio åren.

*(2021 års siffror i parentes)