Nyheter

Nytt uppdrag från regeringen: nationellt handlingsprogram för laddinfrastruktur 

Att Sverige idag ställer om mot mer förnybara energikällor råder ingen tvekan om. Inför valet 11 september ses frågan även ha ett betydande värde bland såväl partier som väljare. Som ett steg i ledet att skapa mindre miljöpåverkande transporter, vill nu regeringen se ett ökat tempo av elektrifieringen inom den svenska trafiksektorn.

För att främja detta har regeringen gett Trafikverket och Energimyndigheten i uppdrag att utarbeta ett nationellt handlingsprogram för laddningsinfrastruktur för elfordon. I uppdraget ingår också att analysera hur Sverige kan nå sitt klimatmål för 2030 samt att identifiera potentiella hinder och föreslå lösningar.

Höga krav från branschorganisationer

Likt hur spelare idag söker sig till Sveriges bästa online casino, letar elbilsägare efter de mest optimala laddlösningarna. Både vad gäller alternativ som integreras i hemmet, och laddmöjligheter utmed de större vägarna i landet. Men tyvärr är bristen av antalet publika laddplatser stor, och problematiken blir sakta värre.

Enligt årlig statistik framtagen av M Sverige, konsumentorganisationen för bilister, saknas det ett tusentals laddstolpar för att tillgodose det ökande antalet elbilar i Sverige. I deras senaste sammanställning drivs ungefär var 20:e bil på el, men chanserna att ladda bilarna blir allt svårtillgängliga. Detta eftersom utbyggnaden av laddinfrastrukturen tar på tok för lång tid. Något som Carl-Erik Stjernvall, hållbarhetsansvarig på M Sverige, menar på också försvårar för de bilägare som inte kan ladda hemma. Han vill i stället se att möjligheten ska finnas för alla.

Stjernvall berättar vidare att Lantmäteriets processer försvårar laddmöjligheterna för de som parkerar på samfälligheter och önskar ställa om till mer miljövänliga alternativ. Som konsekvens väljs elbilarna bort, mot de mer traditionella modellerna med förbränningsmotorer. Vilket i sin tur gör det svårare att nå Sveriges klimatmål för 2030.

Prognos för 2022

I en prognos utförd av Mobility Sweden kommer ca 60 procent av samtliga bilar som säljs under året vara laddbara. Dryga hälften kommer vara renodlade elbilar, och resterande laddhybrider – men redan idag har ökningen av antalet nyregistrerade elbilar ökat lavinartat. Närmare 370 procent jämfört med samma period 2021.

Visar sig prognosen vara rätt, krävs det en större utbyggnad av dagens laddinfrastruktur för att dels kunna tillgodose efterfrågan bland konsumenterna, dels för att möta de krav som ställs för att uppnå klimatmålen inom åtta år.

I maj 2022 presenterade även ACEA (European Automobile Manufacturers Association) data som konstaterar att Sverige måste tiodubbla antalet ladduttag per vecka för att klimatmålen ska nås i tid. I siffror rör det sig om ca 600 laddplatser per vecka, jämfört med de 60 som installeras varje vecka i dagsläget.

Vill se enklare laddmöjligheter

Dock är det inte enbart antalet laddplatser som branschorganisationer ställer sig kritiska till, utan även frågan hur enkelt det är för en elbilsägare att ladda sin bil. Drivkraft Sverige, Mobility Sweden och Energiföretagen Sverige har tillsammans ingått en branschöverenskommelse för enklare elbilsladdning i landet och allt fler laddoperatörer ställer sig positiva till överenskommelsen.

Bland annat innebär det att (1) elbilsägare ska kunna ladda utan att behöva teckna avtal och erbjudas både fysiska som digitala betalmedel; (2) priset för laddningen ska visas tydligt innan en laddning genomförs och (3) priserna som visas ska uppges i kWh som standard.

Anledningen till detta är att skapa ett enklare tillvägagångssätt för elbilsägare att ladda sina fordon, och därmed även få fler att välja el framför bensin- eller dieselbilar.

De leverantörer som hittills ställt sig bakom överenskommelsen är bland annat:

Circle K,
Ionity,
Mer,
OKQ8,
Preem,
Vattenfall InCharge,
E.ON

Så ser uppdraget ut

Då det krävs ett snabbt och mer samordnat sätt att genomför utbyggnaden av dagens laddinfrastruktur åligger nu uppdraget på Trafikverket och Energimyndigheten. Målet är att göra det möjlighet för fler att kunna ladda sina elbilar, oavsett hur, eller vart i landet man bor.

Handlingsprogrammet som ska tas fram av de två myndigheterna kommer innehålla nulägesrapporter, framtidsprognoser samt hur infrastrukturen för elbilsladdning kan utvecklas framöver. Därtill ska även ansvarsområdena för de olika aktörerna tydliggöras.

Analys av ledtider

Enligt det pressmeddelande som presenterades från regeringen under juli månad, är det förutom Trafikverket och Energimyndigheten, även Energimarknadsinspektionen som delges ett uppdrag.

Eftersom det idag finns stora variationer i såväl ledtider som elkostnader runt om i landet, blir utbyggnaden av laddinfrastrukturen lidande då projekten både tar längre tid och blir dyra. Energimarknadsinspektionen ska därför ha som mål att analysera de olika faktorerna för att möjliggöra snabbare anslutning till elnätet.

Uppdraget som tilldelats Energimarknadsinspektionen ska senast 1 december 2022 redovisas till Regeringskansliet. Uppdraget som utförs av Trafikverket och Energimyndigheten delredovisas senast 1 februari 2023, och kan kompletteras fram till 1 november samma år.