Nyheter

ChargePoint: Tiden är inne för elektrifiering av fordonsflottor – så här kommer du igång på rätt sätt  

 Text: Antti Vainio, Nordic Policy Manager, ChargePoint

Mobilitetsrevolutionen har ännu inte fullt ut slagit igenom hos vagnparksägare. Eldrivna lastbilar börjar rullas ut och inom busstrafiken övergår allt fler bussar till eldrift. En allt större andel fordonstyper börjar finnas som eldrivna och företag som investerar i eldrivna fordon måste känna sig säkra på att de har en pålitlig, effektiv, skalbar och fullt kontrollerbar laddningsinfrastruktur.

Oavsett fordonsflottans typ eller storlek så fungerar logistiksektorn som en testplats för elektrifiering. I och med ökningen av online-leveranser under covid-19-pandemin har tjänsterna kring last mile-leveranser vuxit enormt i städer över hela Europa.

Regler för miljövänliga transporter, kombinerat med ett ökande och brådskande fokus på mer hållbara, levande städer, gör att last mile-leveranserna skyndsamt går mot eldrift. Kundefterfrågan på hållbara leveranser innebär att flera ledande företag nu börjar erbjuda endast fossilfria leveranser. Det finns flera ledande företag, som t ex näthandelsplatsen Picnic, som redan idag levererar helt utsläppsfritt, detaljhandelsjätten Amazon, som även de har förbundit sig att bli koldioxidneutrala till 2040. Även här i Sverige finns flera företag med liknande inriktning, som t ex näthandlaren Lyko och logistikbolaget Instabox. Men vilka är då de främsta utmaningarna och möjligheterna för företag som vill köra mer hållbart?

Även om de vagnparksansvariga först och främst fokuserar på fordonstyp och tillgänglighet, så utgör logistiken för att övergå till ett nytt sätt att tanka deras främsta utmaning. Att ladda många elfordon, alla med ett eget körschema, kan vara logistiskt ansträngande, då det kräver sammankopplade högeffektsnätverk och omfattande infrastruktur. Ofta behöver mer än ett fordon laddas samtidigt, vilket sätter press på elnätet. Elnätsbegränsningar och toppeffektbelastningar kan dessutom höja elräkningen avsevärt. Verksamheter måste samarbeta med EVSE (electric vehicle supply equipment)-företag som erbjuder synlighet, tillgång till och kontroll av elfordonsflottor, på samma sätt som nu med sina fossildrivna flottor, för att underlätta kostnadskontrollen.

Uppkopplade laddningsprocesser tillåter operatörer att övervaka och hantera laddningssessioner, vilket innebär att de kan fjärrstyra när, hur länge och hur snabbt ett fordon laddas. Dessa lösningar hjälper till att öka effektiviteten i laddningsinfrastrukturen och minska energikostnaderna. Att hitta rätt laddningspartner är nyckeln för de företag där själva laddningen är kritisk för verksamheten. Rätt leverantör erbjuder full kontroll, vilket möjliggör både bevakning av laddning i realtid, samt rapportering och analys. Detta kan hjälpa till att både effektivisera verksamheten genom att maximera stationsanvändningen, samt möjliggöra mätning och redovisning av konkreta resultat när det kommer till att uppnå hållbarhetsmålen.

Fordonsflottor med behov av on route-debitering, särskilt de som består av lätta fordon med långa körsträckor, bör också ha tillgång till ett stort, öppet nätverk (roaming-nätverk). Detta för att garantera att om fordon körs längre än dess räckvidd, så kan förarna vara säkra på att de kan hitta, aktivera och betala för en laddning på vilken som helst av de hundratusentals laddstationer som finns – genom att använda sitt företagskort.

I dessa situationer är mjukvara med skräddarsydda planeringsverktyg avgörande för en effektiv logistikverksamhet. Med både fordon och laddare som behöver övervakas är det viktigt att ha en centraliserad drift med IT-lösningar som kan utbyta data mellan fordon och laddare. Det gör det möjligt för operatörer att smidigt utföra energihantering, förbättra tillgängligheten till laddplatser och använda nätverksanslutna laddningsprocesser. Detta för att fullt ut utnyttja den befintliga infrastrukturen, samtidigt som kostnaderna kan minimeras och fordonens tid på vägarna öka.

För att kunna nå en hög användningsnivå måste laddstationer vara pålitliga ur ett nätverksperspektiv. En effektiv laddare måste t ex vara utrustad med SMART FRUs — inbyggda sensorer som erbjuder fjärrdiagnostik för drifttidsövervakning och varningar om eventuella problem. Genom att säkerställa att din lösning är modulär och utformad för att eventuella problem snabbt och effektivt ska kunna åtgärdas av elektriker – även om de inte har erfarenhet av just den laddartypen – kan drifttiden förbättras drastiskt.

Laddaren måste också kunna skalas upp tillsammans med ditt företag och dina anställda. I takt med att elektrifiering tar fart kommer allt fler oerfarna användare att möta dina laddare. En nyckel är då att kunna erbjuda dem ett enkelt sätt att få en positiv laddningsupplevelse, inte minst genom att förse dem med information på stora bildskärmar på flera språk. En enda, anpassningsbar laddare över hela din verksamhet kommer att korta ner utbildningstiderna rejält, samt innebära minskat underhåll och lägre kostnader, vilket i sin tur underlättar din övergång till eldrift. Laddare, som t ex vår egen på ChargePoint, erbjuder ett enda backend- och operativsystem, med möjlighet att anpassa sig efter dina behov – oavsett om laddarna har enskilda eller dubbla portar, är kabel- eller uttagsanslutna, eller om du helt enkelt vill stärka din förmåga att skala ström i takt med dina ökande behov.

Sammantaget måste operatörerna känna sig säkra på att de har full kontroll över pålitlig, effektiv och skalbar laddinfrastruktur. Som nämnts ovan kan detta säkerställas med hjälp av en mängd olika lösningar och mjukvara för hantering av fordonsflottor för att maximera användarupplevelsen – både för operatörer och förare. För att garantera att operatörerna känner sig trygga i hanteringen av fordonsflottorna under hela elektrifieringsprocessen måste alla dessa aspekter beaktas. Tillförlitligheten och effektiviteten hos laddinfrastrukturen är därför av högsta betydelse.