Nyheter

Socialdemokraterna vill återreglera besiktningsmarknaden

Under den moderatledda regeringen avreglerades bilprovningen i Sverige. De senaste åren har flera besiktningsstationer lagts ner och avståndet till närmaste bilbesiktning har ökat i de mest glesbefolkade delar av landet.

Det skriver Socialdemokraterna i ett pressmeddelande.

I vissa delar av Sverige är avstånden nu mer än 10 mil till närmaste station. Därför vill Socialdemokraterna återreglera besiktningsmarknaden.

− Det är fullständigt orimligt att människor ska behöva åka mer än 10 mil för att besiktiga sin bil. Människor måste kunna lita på att nödvändig samhällsservice finns i hela landet, här är det tydligt att marknaden har misslyckats. Därför vill vi ta tillbaka den demokratiska kontrollen över besiktningsmarknaden, säger Tomas Eneroth, infrastrukturminister.

År 2010 avreglerade den dåvarande moderatledda regeringen bilprovningen i Sverige med löften om ökad tillgänglighet, mer valfrihet och lägre priser. Socialdemokraterna motsatte sig redan då avregleringen och varnade för sämre tillgänglighet i glesbygden och för ökade priser för landets bilägare.

Sedan dess har avstånden till närmaste besiktningsstation ökat i mycket glesbefolkade kommuner. År 2010 var medelavståndet till närmaste besiktningsstation i dessa kommuner 25,9 kilometer, år 2021 hade det ökat till 37,5 kilometer. Samtidigt har priserna för invånarna ökat med närmare 60 procent sedan avregleringen.

Därför vill Socialdemokraterna se en återreglering av besiktningsmarknaden i Sverige. Ett alternativ vore att införa tydliga tillgänglighetskrav på besiktningsföretagen så att den som bedriver besiktningsverksamhet i Sverige också måste ta ansvar för att bedriva verksamhet i glesbygden. Det kan också handla om införandet av en licensavgift för besiktningsmarknadens aktörer. Intäkterna från avgiften skulle då kunna användas för att öppna nya besiktningsstationer i de delar av Sverige där marknaden misslyckats med att möta behoven.