Nyheter

Magnus Dahlberg, ny servicemarknadschef på Swecon

Magnus Dahlberg är reaktorfysikern som sadlade om till verkstadsindustrin. Och vad han vill som ny servicemarknadschef på Swecon är inte avancerad fysik precis.

– Vi ska fortsätta att utveckla Swecon som relevant partner, som erbjuder service och tjänster som gör kundens maskinaffär maximalt lönsam.

Den 25 april började han sitt nya jobb på Swecon. Knappt två månader senare hade han hunnit besöka 15 av Swecons 21 verkstäder runt om i Sverige. Och han trivs riktigt bra.

– Här känner jag mig hemma, bland maskiner, verktyg och reservdelar. Jag är trots allt i grunden en vanlig grabb från Bollnäs, skrattar han.

Hans karriär så här långt är dock allt annan än enkel. Efter gymnasiet började han plugga teknisk fysik vid Uppsala universitet, men efter två är började han tveka.

– Jag insåg väl att jag aldrig skulle bli den där excentriske forskaren med spretigt hår i något laboratorium. Då började jag läsa ekonomi på Handelshögskolan i Stockholm.

Han släppte dock inte fysikstudierna, men flyttade över dem till KTH i Stockholm och studerade parallellt på Handels. Exjobbet i fysik gjorde han på Vattenfall, där han bland annat studerade optimeringsmodeller för kärnkraftsreaktorer.

– När jag var klar med fysikstudierna 1998 var jag utbytesstudent på MBA-programmet vid University of Chicago.

Ömsesidigt intresse

Jobbkarriären inleddes som managementkonsult på McKinsey. Sedan följde lastbilstillverkaren Scania i två omgångar (ekonomiansvarig för forskning och utveckling samt servicemarknadschef i Österrike), regionchef för Tools samt vd för Essve för att ta de viktigaste punkterna i hans CV.

– På slutet var jag konsult i affärsutveckling i egen verksamhet. Då var jag tillförordnad marknadschef på Swecon i sex månader innan David Alström rekryterades.

Under det halvåret uppstod ett ömsesidigt intresse och Magnus erbjöds därför jobbet som servicemarknadschef.

– Det känns som om jag kommit helt rätt. Här känner jag mig hemma och jag har ju även jobbat med eftermarknad tidigare.

Fokus på kunderna

Han gillar också förutsättningarna. Swecon är ett sunt och välfungerande företag med en bra affär, anser han. Och Volvo har ett urstarkt varumärke.

– Men vi måste fortsätta att driva utvecklingen framåt. Att förädla befintliga digitala tjänster, och utveckla nya, är viktigt. Samt att anpassa oss för de nya hållbara drivlinorna.

Nu dominerar laddbara elektriska lösningar, men vi måste också vara beredda på andra alternativ. Där handlar det både om utbildning av medarbetare och att anpassa verkstäderna.

Viktigast av allt är ändå kunderna.

– Fokus är kunden, hela tiden. Därför är en tjänst som mySwecon så viktig, där vi kan bidra med nytta och lönsamhet utöver själva maskinaffären.