Nyheter

Robotarmar driver automatiseringen

Den pågående automatiseringen banar väg för utveckling men ställer samtidigt allt högre krav på effektivisering. Robotarmar har för många verksamheter kommit att bli en lösning.

Robotarmar är i grund och botten mekaniska armar som kan användas för att utföra uppgifter som i normala fall skulle ha utförs av människor. Då de kan såväl fjärrstyras som programmeras för automatiserade uppgifter har de blivit ett givet val för ett stort antal tillverkningsanläggningar. Vad som har kommit att särskilja samtida robotarmar från många andra automatiseringslösningar är att ofta förenar många av styrkorna bakom tidigare tekniker. Genom att integrera praktiskt användbara gränssnitt, individuellt anpassade komponenter och valbara styrsystem går det att få robotarmar som täcker ett stort antal behov.

En spännande utveckling

Den snabba utveckling som sker genom ökad digitalisering, automatisering och robotisering skapar stora möjligheter. Införandet av ny teknik på arbetsplatsen har lett till en enorm ökning av effektivitet och produktivitet.

Farhågorna om att det ska ledda till färre jobbtillfällen har turligt nog inte heller besannats. Tvärtom har införandet av denna på sätt och vis nya teknik lett till skapandet av fler jobb som tidigare helt enkelt inte fanns. På så sätt har automatisering tvärt emot mångas misstankar blivit en väldigt viktig del av den moderna ekonomin.

Möjligheten att automatisera med robotarmar har lett till en enorm internationell efterfrågan. Få andra automatiseringstekniker har visat sig vara så lätthanterliga att de går att programmera på plats. Ofta helt utan detaljkunskap.

En ledande ambition med robotarmar har alltid varit att de ska vara ett verktyg för i stort sett alla branscher och verksamheter. Därför har användandet av dem inte samma inträdesspärrar som mycket annan automatiseringsteknik. Kombinationen av hög portabilitet och möjligheten att använda robotarmarna för många olika utvecklingar har resulterat i att de på många håll är ett givet förstahandsval.

Innovativa möjligheter

Men finns det utöver möjligheter även risker? Något som ofta påpekas är att robotarmar i viss utsträckning kan innebära en något större inledande investering. Men effektivitetsvinsterna lönar sig i stort sett alltid i längden.

Därför blir det i de flesta fall en unik möjlighet att låta robotarmar bli en del av den egna verksamheten. Att säkerställa effektivitet, pålitlighet och flexibilitet kommer alltid att löna sig i längden.

Vad framtiden har att utvisa när det gäller automatisering går däremot inte nödvändigtvis att förutspå. I takt med att möjligheterna växer så blir de ständigt en mer vanligt förekommande företeelse vilket i sin tur pressar priser och vrider upp utvecklingstakten.