Nyheter

Missa inte klimatpremien när du ställer om till eldrift

Nu kan man få en klimatpremie vid köp av Volvo Construction Equipments eldrivna anläggningsmaskiner hos Swecon. Den nya klimatpremien är ett sätt för regeringen att uppmuntra de aktörer som går före i omställningen. Den här förändringen driver på elektrifieringen och bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser från tunga transporter och arbetsmaskiner. 

I budgeten för 2022 beslutade regeringen att ändra reglerna för klimatpremie för arbetsmaskiner och öppna för att fler maskiner omfattas. Från och med 18 januari 2022 sänktes effektgränsen till 15 kilowatt och sedan dess har ansökningarna ökat kraftigt.

Inledningsvis krävde förordningen att maskinen skulle vara inregistrerad i Transportstyrelsens fordonsregister för att kunna erhålla stöd. Nu justeras förordningen om statligt stöd till vissa miljöfordon så att även arbetsmaskiner som inte registrerats i vägtrafikregistret omfattas av stödet. Ändringarna träder i kraft den 11 oktober 2022.

De nya reglerna innebär att klimatpremien är möjlig att söka för ett urval av modellerna i Volvo CE:s sortiment av eldrivna kompaktmaskiner.

Läs mer om klimatpremien hos Energimyndigheten.