Nyheter

Ny rapport: Hög press på transportbranschen att gå över till eldrift

Vägtransporter är det mest prioriterade området för att minska CO2-utsläppen, enligt ledande e-handels- och tillverkningsföretag i Europa. En ny rapport från Ipsos och Volvo Lastvagnar visar att företag är villiga att betala mer för transportleverantörer med lägre CO2-utsläpp.

Forskningsföretaget Ipsos har på uppdrag av Volvo Lastvagnar intervjuat 100 stora e-handels- och tillverkningsföretag i åtta europeiska länder angående hur deras efterfrågan ser ut på fossilfria transporter i framtida upphandlingar.

De allra flesta av dessa företag har satt upp mål för att minska sitt klimatavtryck. 78% av de intervjuade säger att de är villiga att betala mer för en transportleverantör med små eller inga CO2-utsläpp och 85% är beredda att byta transportleverantör om de inte uppfyller deras krav.

Forskningen visar också på ett tydligt samband mellan deras framtida affärsmöjligheter och fossilfria transportalternativ. 60% av företagen tror att de riskerar att förlora kunder inom de närmaste tre åren om de inte kan möta konsumenternas efterfrågan på leveranser med små eller noll CO2-utsläpp.

– Det är väldigt positivt att se den här stora satsningen på fossilfria lastbilstransporter. Det innebär att vi kommer att se ett massivt skifte i branschen de kommande åren. Vi tror att elektrifiering kommer att vara den viktigaste drivkraften mot utsläppsfria vägtransporter och vi är stolta över att redan nu kunna erbjuda helt eldrivna lastbilsalternativ för de flesta uppdrag. Att gå över till elektrifiering innebär fler affärsmöjligheter, säger Roger Alm, VD för Volvo Lastvagnar.

Volvo Lastvagnar har satt upp ett globalt mål att 50 procent av alla nya lastbilar som säljs ska vara batteri- eller bränslecellselektriska år 2030. Omställningen till elektrifiering leds av Europa och Nordamerika där målen är ännu högre. Till exempel i Europa ligger ambitionen i dag på att cirka 70 procent av alla nya lastbilar som säljs 2030 ska vara elektriska.

Fakta om undersökningen:

Undersökningen genomfördes i juni 2022 och inkluderar intervjuer med 100 yrkesverksamma på senior nivå, vanligtvis ansvariga för upphandling, logistik, supply chain management och/eller hållbarhet.

De länder som ingick i undersökningen var: Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Italien, Spanien, Nederländerna, Sverige och Norge.

På bilden: Roger Alm President Volvo Trucks