Nyheter

Øresundsbron släcker belysningen

– Vi vill manifestera vårt deltagande i ett läge där alla bidrar för att spara energi. Samtidigt vill vi fortsätta sprida ljus och julstämning i en mörk tid. Pylonbelysningen tänds under fyra timmar vid några få tillfällen, till exempel under adventssöndagar, juldagar och allmänna flaggdagar, säger Bengt Hergart, anläggningsdirektör på Øresundsbron

Øresundsbro Konsortiet släcker brobelysningen med anledning av energikrisen. Pylonerna lyser bara upp klockan 18-22 under advent, julhelgen, nyår och flaggdagar på båda sidorna av sundet. Men övriga dagar släcks bron.

Motorvägsbelysningen på Peberholm och bron släcks dessutom varje natt klockan 01-05. Totalt ger detta en energibesparing på cirka 9 MWh per månad under vinterhalvåret.

Vägbelysningen på motorvägen släcks när trafiken är mindre intensiv under natten, närmare bestämt klockan 01-05 på bron och Peberholm. Tunnelbelysningen och säkerhetskritisk belysning för sjö- och luftfart är fortsatt alltid tänd.

– Vi arbetar hela tiden med att energieffektivisera vår drift och elförbrukningen har halverats sedan brons invigning 2000. Utöver att begränsa belysningen, vilket också görs vid andra kända byggnadsverk i vinter, ser vi på ytterligare åtgärder för att bidra till en minskad energianvändning, säger Bengt Hergart.

Ukrainabelysningen tänds framöver på söndagar, klockan 18-22, fram till det första adventsljuset tänds den 27 november. Adventsbelysningen ändras tillfälligt i år. I stället för att montera LED-strålkastare på pylontopparna – som ska föreställa ljuslågor – lyser pylonerna upp i rött under årets söndagar i advent.

Øresundsbro Konsortiets extraordinära belysningspolicy gäller direkt och tills vidare.

Fakta: Pylonbelysningen 

Øresundsbrons pylonbelysning med LED-armaturer togs i bruk i juli 2020, vilket ger en energieffektivisering på uppemot 80 procent jämfört med den tidigare belysningen.

Pylonerna lyser normalt upp med en vit standardbelysning under dygnets alla mörka timmar. Under året markeras också flaggdagar och högtider, vilket endast ger en marginellt högre energiförbrukning än när den vita standardbelysningen är tänd.

Se belysningsdagarna:

här.