Nyheter

Saab skapar utvecklingsarena på IMA One

Inom Saab är materialteknik ett prioriterat utvecklingsområde och en etablering på IMA One innebär ökade möjligheter till samverkan med andra företag inom området. 

Idag är tre företag inom kompositområdet de första byggstenarna i det planerade samarbetet. Det är Saab, RISE och Beyond Gravity som samverkar i medlemsprogrammet Compraser Labs. RISE, som driver medlemsprogrammet, har funnits på IMA One sedan 2020 och har fått sällskap av Saab från och med juni i år.

– Vi behöver fortsätt utveckla våra samarbeten kring smarta material för att kunna stärka varandra och de materialsatsningar som vi planerar. Etableringen på IMA One är det självklara valet för oss och vi ser fram emot samarbetet med fler företag som arbetar med innovativa material, säger Kenneth Karlsson, Affärsansvarig Forskning och Teknologi, Saab Aerospace Systems.

För Saab är det än så länge Aeronautics och Dynamics som har planerat verksamhet här och de kommer att dela både labb och kontor på IMA One, den första byggnaden i Cavok District mellan Linköpings City Airport och järnvägen. Saab, RISE och Beyond Gravity blir också grannar med svenska start-up företaget HPViCo som jobbar med tunnfilmsbeläggningar och franska Faurecia Creo Dynamics som bland annat är verksamma i flygbranschen.

Att allt fler bolag inom avancerade material samlas på en och samma plats skapar förutsättningar för innovation och tillväxt men också möjlighet att dra nytta av varandra, använda varandras utrustning och kompetens och på så vis arbeta mer hållbart. Det är precis det som är syftet med IMA One och IMA nätverket i helhet.

– Att SAAB flyttar in på IMA One är ett kvitto på att vi lyckas i vårt uppdrag att främja utveckling och tillväxt i Linköping. Kreativa företagsmiljöer driver på innovation och när nu SAAB, Rise och Beyond Gravity samverkar och delar labb ser vi fram emot spännande resultat, säger Anna-Maria Jakobsson, VD på Sankt Kors som äger fastigheten IMA One och som tillsammans med Region Östergötland är initiativtagare till innovationsklustret IMA.