Nyheter

Ny branschorganisation för fordonseftermarknaden

De båda motorbranschorganisationerna Sveriges Bildelsgrossisters Förening, SBF, och Sveriges Fordonsverkstäders Förening, SFVF, har undertecknat en avsiktsförklaring om samgående.

En helt ny branschorganisation för leverantörer av bildelar och tillbehör till fordonseftermarknaden och bilverkstäder kommer att se dagens ljus.

– Tillsammans blir vi en heltäckande branschorganisation för fordonseftermarknaden, förklarar Johnny Bräster, ordförande SBF, och Bo Ericsson, ordförande SFVF, i ett gemensamt uttalande med anledning av offentliggörandet av organisationernas samgående och bildandet av den nya branschorganisationen.

Skälet till bildandet av den nya organisationen är att genom gemensamma krafter öka förmågan att driva viktiga branschfrågor i den mycket föränderliga värld som fordonssektorn befinner sig i sedan några år tillbaka.

– Omställningen till elektromobilitet och alltmer digitaliserade fordon, nya ägande- och brukarformer samt kravet på hållbar mobilitet och hållbara transportsystem, kommer att få djupgående konsekvenser för vår bransch. Tillsammans ökar vi slagkraften samtidigt som vi kan agera snabbare och dessutom på fler fronter samtidigt.

– Genom samgåendet framtidssäkrar vi vår förmåga, summerar Johnny Bräster och Bo Ericsson.

Redan idag har de båda organisationerna ett nära samarbete inom lobbying och opinionsarbete. I nuläget är frågor rörande en framtida EU-konkurrensreglering för bilverkstadstjänster och tillgång till bilens digitala innehåll livsviktiga för de båda organisationerna. De driver tillsammans även den svenska delen av lobbyalliansen AFCAR för verkstädernas rättigheter och konsumenternas valfrihet, samt införandet av SERMI i Sverige. SERMI är en säkerhetsklassad e-legitimation för tillgång till bilens digitala innehåll.

– Det är mer som förenar oss än skiljer oss åt, menar Johnny Bräster och Bo Ericsson.

Faktum är att Sveriges Fordonsverkstäders Förening initierades av SBF 2012 som en branschorganisation för fristående bilverkstäder.

Med åren har även företag i närstående branscher; däck, bilglas, rekond med flera, inom fordonseftermarknaden valt att ansluta sig till SFVF. Sedan 2016 har SFVF även en arbetsgivarorganisation, Verkstadsföretagarna, under sitt paraply. Verkstadsföretagarna kommer fortsättningsvis att vara kvar under den nya branschorganisationens paraply.

– Sveriges största motorbranschorganisation blir ännu starkare, avslutar Johnny Bräster och Bo Ericsson sitt gemensamma uttalande med anledning av samgåendet.