Nyheter

Banbrytande försök: Autonom lastbil används för att transportera kommersiell last

Scania samarbetar med HAVI Supply Chain i ett banbrytande nytt försök som innebär att en autonom lastbil används för att transportera kommersiell last. Piloten, som genomförs under vanliga trafikförhållanden, samlar kunskap om hur autonoma transporter kan användas på ett effektivt sätt som en del av hubb-till-hubb-transporter.

Först i Europa genomför Scania och HAVI Supply Chain en pilot tillsammans där ett helt autonomt fordon används för att transportera kommersiell last under vanliga trafikförhållanden mellan logistik-hubbar. Piloten innebär att en autonom lastbil kör mellan Södertälje och Jönköping, en tretimmarsresa om ca 300 kilometer. Rutten är en del av ett längre transportflöde för HAVI, där den första och sista biten hanteras av fordon som körs manuellt av förare.

Piloten är ett första steg för att visa hur autonoma lastbilar kan användas som en del av ett logistiskt hubb-till-hubb-flöde, och låter både Scania och HAVI utvärdera hur effektiv denna teknik är i deras verksamhet.

– Vi vet att transportsystemet kommer förändras under kommande år, och att industrin har utmaningar med förarbrist och minskade marginaler. Så förändringsprocessen mot autonom teknik behöver hända nu. Vi behöver lära oss om autonom verksamhet så att vi är redo så snart tekniken är det. Vi tror att den här piloten kommer vara ett väldigt viktigt steg, säger Robert Melin Mori, projektledare Scania, och ansvarig för initiativet.

– Vi genomför en autonom transportlösning under verkliga förhållanden, med kommersiell last för tredje part. Ingen har tidigare gjort detta i Europa. Det känns mycket bra att arbeta med HAVI i den här piloten, tillägger Peter Hafmar, Head of Autonomous Solutions, Scania.

HAVI är en naturlig partner för Scania i detta projekt. De två företagen har en lång historia av samarbete kring flera framåtsträvande initiativ inom elektriska transporter, något som linjerar med bådas åtagande att fasa ut fossila bränslen från transportsystemet, och utveckla innovativa lösningar för att förbättra effektivitet och hållbarhet inom kommersiell transport.

– Vi har byggt upp en stor gemensam kunskap genom de initiativ vi genomfört tillsammans sedan tidigare. Vi uppskattar partnerskapet även i den här piloten, där vi ser en mycket stor potential för vår framtida relation och för leverantörsbranschen i stort, säger Massimo D’Alessandro, Director of Sustainability & Innovation, HAVI.