Nyheter

Så kan dagens infrastruktur påverkas av klimatmålen

För varje år som passerar kommer världen närmare punkten där klimatet inte längre går att rädda. För att undvika en total katastrof krävs det att världssamfundet samarbetar för att undvika ett otänkbart scenario. Dessa förändringar kommer att behöva omfatta stora förändringar i hur vi lever våra liv och här på hemmaplan är det ingen skillnad.

Sverige har länge varit en del i det globala samarbetet för att få ner utsläppen, både sett ur ett inrikes och ett utrikes perspektiv. Sverige har under många år gärna visat framfötterna när det kommer till klimatet och varit ledande i samtal kring strategier för att sänka utsläppen globalt.

Det kommer också att krävas stora förändringar politiskt för att göra allt det här möjligt. Mycket av detta är redan i rullning och nästintill vad som helst går att genomföra. Stora förändringar från politiskt håll är möjligt och kan på relativt kort tid helt och hållet omkullkasta gammal praxis, exempelvis med avregleringen av den svenska spelmarknaden som lett till en explosion av nya onlinecasinon, någonting man kan se här. Även om klimatmålen är oerhört mycket mer komplex så illustrerar det hur stora förändringar är möjliga när den politiska viljan finns.

Hur ser målen för utsläpp gällande inrikestransporter ut?

En stor del av alla de utsläpp som Sverige producerar kommer från inrikestransporter. Varor skickas runtom i landet med lastbilar och tåg, någonting som leder till stora påfrestningar för miljön. Regeringen har därför satt upp ett mål som lyder att utsläppen från inrikes transport ska ha minskat med 70 procent 2030 jämfört med 2010.

Samtidigt så finns det saker att förhålla sig till inom det här klimatmålet. Parallellt som målet med en 70 procentig minskning ska genomföras så får det inte göras på ett osäkert sätt. Målen för inrikestransporter ska nås utan att risk för människors hälsa eller liv ökar, samtidigt som målen ska nås utan att diskriminera ett specifikt köns behov. Om du vill läsa mer kring exakt hur regeringens klimatmål för inrikestransporter kan du göra det här.

Renovationer och utbyggnad av järnvägsnätet

Transporter via järnvägar av både människor och varor är det absolut miljövänligaste alternativet. Även om det inte är helt klimatneutralt så är det på en nivå som går att försvara och som är långsiktigt hållbar. Likaså om det svenska järnvägsnätet gör det möjligt att ta sig till Malmö till Kiruna utan att släppa ut i närheten av lika mycket avgaser som en flygresa mellan Stockholm och Göteborg, så fungerar det tyvärr mycket dåligt.

Det behövs tillskott av pengar och stora delar av nätverket behöver mer eller mindre totalrenoveras. Att få den svenska järnvägen att fungera bättre är en av de absolut viktigaste nyckelbitarna för att Sverige ska kunna klara klimatmålen, samtidigt som det hade minskat på frustrationen för resenärer.

Elbilar är en nyckelfaktor i att nå klimatmålen

Miljontals människor i Sverige förlitar sig varje dag på en bil för att kunna få livspusslet att gå ihop. Även om våra stora städer i regel har en väldigt god infrastruktur för kollektivtrafik gör avstånden på många håll i landet att en bil är helt och hållet avgörande för att människor ska kunna leva sina liv.

Från och med 2035 kommer det inte längre vara tillåtet att sälja nya bensinbilar inom EU. Att se till att infrastrukturen för elbilar klarar av omställningen är oerhört viktigt både för att nå klimatmålen långsiktigt, och för att locka människor att byta till en elbil så snabbt som möjligt.

Samtidigt så är elbilarna oerhört dyra och håller på grund av batterierna inte sitt andrahandsvärde särskilt bra. Det finns därför en hel del hinder att lyckas ta sig över innan vi ser dessa fordon passera bensinbilar i popularitet, men just nu är vi en bra bit på vägen.

Laddnätverket

Ett av de största problemen med att äga en elbil är i dagsläget att det kan vara svårt att få tag på laddmöjligheter. Även om det finns gott om laddstationer kring de största motorvägarna i landet är det aningen skralt med laddstolpar i glesbefolkade områden. Samtidigt är detta också områden där människor förlitar sig på bilen allra mest, någonting som gör att det blir extra viktigt att nå ut med laddstationer till områden där det inte bor lika många invånare.

Det finns en del olika teorier kring hur detta bäst görs. Idag så ser man bostadsföreningar och privata villaägare installera laddstolpar vid sina bostäder. Vissa kommuner i Sverige har installerat laddstolpar på eget iniativ, och det har även startats en del företag som installerar sådana för allmänheten.

Tillskott av förnybar energi

Vindkraftverk och annan grön energi kontra kärnkraft är en debatt som på senare år har blivit oerhört intensivt både på sociala medier, debattsidor och inom politiken. I skrivande stund så är det svårt att gissa sig till vad som kommer att ske i den här frågan, men Sverige har just nu en lång rad olika projekt för vindkraft som är igång. En av de mest uppmärksammade är det svenska tillskottet till vindparken i Öresund, där Danmark redan utvinner stora mängder förnybar energi varje år.