Nyheter

Stena Recycling och Cradlenet presenterar unik rapport för övergång till cirkulär tjänstebaserad affärsmodell

Den nysläppta rapporten Product-as-a-Service in the circular economy identifierar de utmaningar som finns med affärsmodellen Product-as-a-Service och lyfter fram de möjliggörande strategier för att lyckas i praktiken. Rapporten inkluderar även en metod an-passad till företag som vill ställa om till PaaS.

I början av året startade Stena Recycling och Cradlenet ett projekt med syfte att accelerera företags möjlighet att ställa om till tjänstebaserade affärsmodeller som kallas Product-as-a-Service (PaaS). PaaS har lyfts fram som möjliggörare i omställningen till cirkulär ekonomi men utvecklingen går långsamt. Rapporten Product-as-a-Service in the circular economy är baserad på en omfattande litteratur och rapportstudie, och intervjuer med nyckelintressenter inom om-rådet.

Projektet, som finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden genom Tillväxtverket, riktar sig till att ge små och medelstora företag bättre förutsättningar för att implementera affärsmodeller centrerade kring PaaS.

Rapporten identifierar 9 centrala utmaningar som försvårar övergången till PaaS, som sträcker sig över kategorierna customer acceptance, operational and capability related costs, och fi-nancial risk. Till varje utmaning ger rapporten exempel på åtgärder för att komma åt dem. Dessutom innehåller den en metodologi.

– PaaS har omnämnts som en byggsten i den cirkulära ekonomin i över 10 år, och den värdeskapande potentialen är väldokumenterad. Vi ville göra något för att komma åt de 9 prak-tiska utmaningarna som fortfarande begränsar små och medelstora företag att övergå till PaaS, så att PaaS kan ta fart på allvar. Därför presenterar vi också konkreta lösningsförslag samt verktyg som hjälper företag att påskynda sin utveckling, säger Mats Linder, chef för Stena Recyclings affärsområde Stena Circular Consulting.

– Företag har stort intresse av att ställa om till cirkulära och tjänstebaserade affärsmodeller, men de vill minimera risken att genomföra satsningar som kan misslyckas. Med denna rapport vill vi hjälpa dem med detta genom att visa vad det är som gör att vissa företag lyckas eller misslyckas med sina satsningar och ge enkla instruktioner för hur man bäst ska gå tillväga. Vi fyller på så vis ett hål som tidigare saknats i forskningen, säger Elin Bergman, COO och Vice Ordförande på Cradlenet.

Man brukar säga att PaaS-modellen lanserades av Rolls-Royce för nära 60 år sedan när de gick från att sälja flygmotorer till att sälja drifttid. Även om modellen har funnits på marknaden under en lång tid så har det aldrig tidigare funnits bättre förutsättningar för företag att ställa om. – En slutsats som vi kan göra är att vi idag har den digitala infrastruktur som behövs för att optimera användandet av produkter i en PaaS-modell. Det finns också en helt annan medveten-het bland företag och kunder, de har insett att en cirkulär ekonomi är något viktigt. Det är en avgörande förutsättning för att företag ska välja att ställa om, säger Mats Linder.