Nyheter

Förbättrad samverkan kring arbetsmiljö med Göteborgsmodellen

Projekt Västlänken i Göteborg har tillsammans med LO-distriktet i Väst tagit fram en ny samverkansmodell kallad Göteborgsmodellen. Modellen minskar risken för farlig arbetsmiljö och social dumpning vid bygget av Västlänkstunneln.

Initiativet kom i samband med byggstarten från de LO-förbund som har arbetande medlemmar i bygget av Västlänken. De hade identifierat stora och komplexa byggprojekt med stor andel utländska intressen och medarbetare som extra riskfyllda, både ur en arbetsmiljösynpunkt och ur en social synpunkt.

– Västlänken är ett stort projekt, med cirka 4 500 medarbetare, och flera av våra entreprenörer är utländska. Göteborgsmodellen, som vi nu har arbetat fram tillsammans med LO-distriktet i väst, har inneburit färre hinder och mer tryck i arbetet för att minska risken för farlig arbetsmiljö och för social dumpning, säger Katarina Delvret, stabschef i Västlänken.

Framgången med modellen är att ha tät dialog och samarbete på flera nivåer mellan byggherren och representanter från LO samt ingående fackliga organisationer.Inom Västlänken finns dessutom en utpekad arbetsmiljöspecialist på varje deletapp där fackliga representanter tillsammans med projektet genomför gemensamma skyddsronder.

LO-distriktet och Västlänken ser en stor framtidspotential för Göteborgsmodellen och har stark tro om att den kan leda till bättre förutsättningar för andra stora projekt.