Nyheter

Vacker 50-åring står på stadiga ben

Den 30 september är det precis 50 år sedan Ölandsbron öppnades för trafik. 50-årsdagen sammanfaller med det populära evenemanget Ölands skördefest, som också är en av de helger då det är som allra mest trafik på bron.

– Det kan vara svårt att tro att den redan är 50 år. Men trots det har den inte ens nått halva sin livslängd, även om den i princip fått en ny underbyggnad. Ölandsbron vårdar vi ömt och den ska hålla till minst år 2075, om det inte blir några större förändringar i vårt sätt att leva eller resa, säger Adriano Maglica, broförvaltare på Trafikverket.

Samhällsekonomiskt är det oftast bäst att vårda det man redan har, speciellt när alternativa färdvägar saknas. Ölandsbron är ett exempel på det. Omräknat i 2021 års prisnivå har Trafikverket underhållit Ölandsbron för 1.573 miljarder kronor, vilket är i nivå med liknande broar från samma tid.

– Vi har totalt omkring 10000 mil statlig väg. Många vägar är gamla och vi ser tyvärr en successiv nedbrytning, vilket är bekymmersamt. Dock är inte Ölandsbron ett exempel på det, den står stadigt, säger Annika Canaki, underhållschef på Trafikverket syd.

Det tog ungefär fem år att bygga Ölandsbron. Under många år var den Europas längsta med sina 6092 meter. Den är fortfarande Sveriges längsta bro, eftersom Öresundsbron delvis går på danskt territorium.

Den fyrfiliga bilbron som har vägnummer 137 går över Kalmarsund och knyter ihop E22 och Kalmar på fastlandet med Färjestaden och väg 136 på Öland. Högbrodelens tydliga siluett väcker många fina semesterminnen hos svenskarna.

– Den är ett kärt landmärke som betyder mycket för många. Men viktigt att lyfta fram är den stora betydelsen bron haft för sin region och för de som vill bo och verka på Öland, vilket inte var självklart före brons tillkomst, säger Lennart Andersson, Trafikverkets regiondirektör.

Den genomsnittliga trafiken på Ölandsbron är omkring 25000 fordon per dygn under sommarmånaderna och omkring 15000 fordon per dygn resten av året. Under skördefesten den sista veckan i september som i år sammanfaller med 50-årsjubileet kan trafiken vara så mycket som 36000 fordon per dygn.

Under åren 2024-2027 planerar Trafikverket göra följande underhållsåtgärder på Ölandsbron; reparation av täckskikt på huvudbalkar, tvärbalkar och platta samt utbyte av tätprofiler till övergångskonstruktionerna.

2005 gjorde Trafikverket en studie som visade att bron beräknas kunna stå i ytterligare 70 år, alltså till år 2075.