Nyheter

Ny spotpristjänst för att tackla höga fasta priser för elbilsladdning

Högre elpriser har tvingat laddoperatörer att sätta höga fasta priser på sina laddningstjänster för att inte förlora pengar. Laddföretaget Monta lanserar därför en ny funktion i sin mjukvara som gör det möjligt att ställa in en rörlig prissättning baserad på aktuellt spotpris.

Många företag har på sistone haft svårt att göra vinst på sina laddstationer och därför tvingats höja sina fasta priser för laddning, vilket innebär att den som laddar när elpriset egentligen är lågt riskerar att betala onödigt stora pengar. Det danska mjukvaruföretaget Monta, som har en plattform för elbilsladdning, inför därför en rörlig prissättning baserad på det aktuella spotpriset på el för att säkerställa en korrekt avkastning för sina kunder, samtidigt som de som laddar betalar ett skäligt pris.

– Elbilsmarknaden har levt i lite av en bubbla, där människor har accepterat att saker och ting är som de är. Det finns fortfarande laddstationer där man inte kan se vad priset är innan man börjar ladda, och då får man bara hoppas på det bästa när man ska betala, säger Marcus Enetjärn, Sverigechef för Monta.

Standarden på dagens laddmarknad är att laddföretagen antingen sätter ett fast pris per kWh för laddning eller att kunderna har ett abonnemangsavtal.

– Denna metod inte är tillräckligt transparent nu när elpriserna har blivit så höga. Därför har vi jobbat fram en lösning som är mer i linje med vad vi är vana vid från bensinstationer. Vi vill kunna ge ägarna till laddstolparna möjlighet att göra vinst på den el de säljer oavsett tid på dygnet, samtidigt som kunderna får exakt det pris som är lägst där och då, säger Marcus Enetjärn.

Rörlig prissättning är relativt nytt inom laddbranschen, men efterfrågan har ökat den senaste tiden till följd av de kraftigt höjda elpriserna.

– Vi har sett en efterfrågan på sådan prissättning bland kunderna under en längre tid nu, då det känns särskilt viktigt att vara helt säker på vad man faktiskt betalar. Det var detta som fick oss att börja arbeta med den här lösningen, berättar Marcus Enetjärn.

Den nya lösningen ska inte bara hjälpa företag som säljer laddtjänster till elbilsförare, utan även företag vars tjänstebilar går på el eller bostadsrättsföreningar som erbjuder sina boende elbilsladdning.

– När företagsanställda behöver ladda sina tjänstebilar hemma eller vid en offentlig laddningspunkt behöver företaget ersätta den anställda för den el som går åt. Den rörliga prissättningen säkerställer att den anställde varken kompenseras för mycket eller för lite. Bostadsrättsföreningar ska helst inte tjäna pengar på de boende, men inte heller riskera föreningens pengar i ett sådant här läge. Vi har stor tilltro till det nya sättet att prissätta, avslutar Marcus Enetjärn.

Om Monta

Monta är den första laddningsplattformen för elfordon som fokuserar på laddningsupplevelsen och erbjuder ett brett utbud av tjänster för elfordon, till både elbilsanvändare och ägare av laddpunkter globalt. Monta gör det möjligt för elbilsanvändare att spåra och optimera sin elförbrukning och att erbjuda sin personliga laddpunkt till andra elbilsanvändare, med full insyn i individuell användning, förbrukning och prissättning. Plattformen ger företag och organisationer med laddstationer en fullfjädrad lösning för att attrahera användare och smidigt hantera användning, prissättning, åtkomst och transaktioner för laddningsstationer.

Mer information finns på Montas hemsida: 

https://monta.com