Nyheter

Arbetsmiljö i fokus vid specialleveranser av gigantiska smörjgropar

En tidig höstmorgon kommer de inrullandes på arbetsplatsen – specialleveranserna av de upp till 32 meter långa och över 20 ton tunga smörjgroparna som blir navet i Volvo Truck Centers nya verkstadsanläggning i Göteborg.

Peab och Volvo har tillsammans förberett för leveranserna under flera månaders tid och det råder en spänd förväntan på arbetsplatsen när smörjgroparna lyfts av transporten för att varsamt placeras i de formgjutna groparna.

– Det här är ett speciellt moment som vi förberett länge. Det är mycket som ska klaffa en sådan här dag. Transporterna har gått under nattetid för att säkra framkomligheten, arbetsplatsen är minutiöst förberedd för att kunna ta emot transporterna och vi har utfört noggranna arbetsberedningar för de tunga lyften, säger Yuhua Li Johansson, arbetsledare på Peab.

Leveransen av smörjgroparna är en verklig milstolpe i projektet. Smörjgroparna är en nedsänkt del i verkstadsanläggningen där man i framtiden kommer utföra underhållsarbete på fordonens underrede. Först när de är på plats kan Peab börja montera stomme och väggar.

– Det är viktigt för hela projektet att det här montaget kommer på plats. Vi har tagit fram arbetsberedningar och riskanalyser tillsammans med samtliga involverade för att minimera oförutsedda händelser. Att smörjgroparna nu är här och att allting har gått bra är ett kvitto på att noggrann planering lönar sig, säger Jonas Edensvärd platschef på Peab.

Projektet utförs på uppdrag av och i samverkan med Volvo Lastvagnar Sverige AB. Totalt omfattar det en 12 000 kvadratmeter stor toppmodern verkstadsanläggning som färdigställs etappvis med överlämning under 2024 och 2025.

Bild/Illustration: Markus Esselmark