Nyheter

Nytt affärsområde med fokus på framtidslösningar

Den snabba elektrifieringen och digitaliseringen kommer att prägla 2020-talet. Därför har Swecon inrättat ett helt nytt affärsområde: ”Tjänster och kompletterande produkter”.

– Branschen och våra kunder behöver hjälp med effektivisering, hållbarhet och säkerhet samtidigt som bristen på kompetens ökar, mycket kommer att kunna lösas med olika digitala tjänster som stöd. Det finns digitala tjänster för alla, säger Hans Olofsson som är chef för det nya affärsområdet.

För branschen och många av Swecons kunder är Hans Olofsson ett bekant namn med ett gott renommé. Redan 2001, som 27-åring, började han på Swecon i Luleå. Han haft flera olika funktioner, bland annat säljare, Key Account Manager och nu senast försäljningschef för region Norr.

– Jag hade ett större mellanspel som vd för ett regionalt företag i Norrbotten under tre år fram till 2020. Det var bra på alla vis, men det kändes som slöseri att inte verka i den bransch jag kan och verkligen gillar. 

Det nya affärsområdet visar tydligt hur Swecon prioriterar kundernas behov för att branschen ska kunna digitaliseras och elektrifieras i en rask takt. Det handlar inte bara om nya tjänster och produkter, det handlar minst lika mycket om att förstå och kunna utnyttja den nya tekniken.

Som affärsområdeschef har Hans Olofsson även ansvar för uthyrningsföretaget Kewab Rental som Swecon köpte i maj.

– Det drivs separat, helt åtskilt från Swecon. Naturligtvis är målsättningen att Kewab Rental ska växa.

Växer snabbt

Tjänster är ett brett och växande område. Det finns tjänster som funnits med länge exempelvis service- och reparationsavtal som behöver utvecklas och anpassas för framtiden. Kundutbildning är en annan och med ett växande behov rekryterar vi kundutbildare just nu.

– Kompletterande produkter kan till exempel vara att vi tillhandhåller stora power banks för eldrivna arbetsmaskiner säger Hans Olofsson och fortsätter.

– De digitala tjänsterna och lösningarna förväntas expandera med mera fokus i det nya affärsområdet. Här handlar det dels om kundanalyser och information om alla möjligheter som kan göra verksamheten mer effektiv och lönsam, det kommer krävas utbildning och hjälp med vägval i det växande utbudet av digitala tjänster.

– Det finns redan en mängd digitala tjänster och de blir ständigt fler, säger Hans Olofsson och nämner bland annat Connected Map där kunden digitalt kan följa exempelvis arbetet i en bergtäkt i realtid.

– Det gäller att hitta lösningarna som passar varje kund, många gånger handlar det om att länka samman de digitala öarna till en fungerande enhet för att verkligen få ut en effektivisering och därmed bättre hållbarhet och lönsamhet.

Foto: Peter Holgersson