Nyheter

Chalmers Industriteknik går med i CIRPASS för att lägga grunden för utbyggnaden av europeiska digitala produktpass

Chalmers Industriteknik går med i CIRPASS-konsortiet och samlar ett kärnnätverk av ledande organisationer för att bygga den europeiska visionen för en enhetlig Digital Product Passport (DPP)-strategi över flera värdekedjor.

Finansierat av Europeiska kommissionen under programmet Digital Europe, syftar CIRPASS till att bereda marken för den gradvisa utbyggnaden av DPP från 2023 och framåt, med ett initialt fokus på elektronik-, batteri- och textilsektorerna.

Den 5 oktober startade det nya CIRPASS-projektet (Collaborative Initiative for a Standards-based Digital Product Passport for Stakeholder-Specific Sharing of Product Data for a Circular Economy) officiellt med ett hybridmöte som ägde rum i Bryssel.

Med 30 partners som representerar tusentals industriella, digitala, internationella, standard- och tillsynsorganisationer och icke-statliga organisationer över hela Europa, kommer det 18 månader långa projektet att svara på Europeiska kommissionens uppmaning att skapa ett tydligt koncept för DPP, som definierar en tvärsektoriell produktdatamodell med påvisade fördelar för den cirkulära ekonomin samt utveckla färdplaner för dess utbyggnad.

DPP är avgörande för att möjliggöra EU:s övergång till en cirkulär ekonomi

Den cirkulära ekonomin kommer att ersätta slösaktiga linjära ekonomier till 2029, enligt 2019 års Garner-studie. För att nå dit krävs att man vänder det linjära försörjningskedjan för att skapa ett helt cirkulärt ekosystem.

Genom DPP hjälper CIRPASS till att lägga grunden för ett sådant ekosystem över värdekedjor i tre sektorer batterier, elektronik och textilier, baserat på gemensamma regler, principer, taxonomi och standarder.

Specifikt syftar projektet till att leverera minst tre DPP-prototyper för de tre sektorerna samt att nå överenskommelser om nyckeldata för cirkularitet och hållbarhet. Konsortiets partner kommer också att arbeta tillsammans för att ge rekommendationer för ett datautbytesprotokoll och systemarkitektur, och se till att produktinformationen i DPP kommer att vara standardiserad och maskinläsbar.

Genom att möjliggöra en framgångsrik utbyggnad av DPP i kritiska sektorer bidrar CIRPASS till att ge den europeiska industrin möjligheten att implementera den cirkulära affärsmodellen i stor skala och på ett motståndskraftigt sätt.