Nyheter

Bellman Group organiserar om sig

Bellman Group växer och har nu nio dotterbolag och verksamhet i hela Sverige. Koncernen har en uttalad ambition att fortsätta växa, utöka helhetserbjudandet samt vidareutveckla hållbarhetsarbetet och anpassar nu organisationen för detta genom att skapa fyra geografiska affärsområden; Nord, Syd, Väst och Öst.

Michael Jansson, som även är arbetschef för dotterbolaget Bröderna Öhman, är affärsområdeschef för AO Nord.

Johan Beermann, tidigare vd för Norrvidinge, har rollen som affärsområdeschef för AO Syd. Johan Beermann efterträds av David Rhudin som vd för Norrvidinge och Elia Express.

Mathias Cederblad, vd för Samgräv, är nu även affärsområdeschef för AO Väst.

Dick Örn, tidigare vd för Bellmans och SÅCAB, har rollen som affärsområdeschef för AO Öst. Dick Örn efterträds av Tony Persson som vd för Bellmans och SÅCAB.

Koncernledningen består av Magnus Persson, vd, Roger Axelsson, CFO, Håkan Lind, vice vd, Charlotte Kjellmert, Kommunikations- och hållbarhetschef samt av de fyra affärsområdescheferna för Bellman Group Nord, Bellman Group Syd, Bellman Group Väst och Bellman Group Öst.

– Bellman Group växer och samarbetet mellan bolagen i koncernen ökar. Genom att skapa affärsområden vill koncernen sätta än mer fokus på samarbete. Vi ser att vi genom att arbeta tillsammans kan erbjuda kunderna effektivare, hållbara och smartare lösningar.  Tillsammans med våra kunder kan vi ta fram gemensamma lösningar som gör att projekten effektiviseras utan störningar vilket är gynnsamt för alla parter. Jag ser med tillförsikt fram emot koncernens fortsatta utveckling, säger Magnus Persson, vd på Bellman Group.

Den nya organisationen började gälla den tredje oktober.