Nyheter

”Fel att skrota järnvägs­utbyggnaden”

”De trafik­politiska företrädarna för den nya riksdags­majoriteten verkar inte ha förstått grund­läggande samband inom järnvägen eller transport­sektorn i sin helhet.”

Det skriver Evert Andersson, professor emeritus i järnvägsteknik, KTH, Nils Brunsson, professor i företagsekonomi, Uppsala universitet, Christer Ljungberg, grundare och senior advisor konsultföretaget Trivector och Per Lundin, biträdande professor i teknikhistoria, Chalmers tekniska högskola i en debattartikel i Svenska Dagbladet:

”I en riksdagsmotion (2022/23:6), nyligen framlagd av representanter för den nya politiska majoriteten, föreslås att riksdagen och regeringen säger nej till att bygga vad man kallar ”höghastighets­järnväg”. Återkommande argument från nej-sidan är att ”vi vill prioritera en järnväg som fungerar” och ”de tåg vi har i dag ska komma i tid”. Detta tyder på att ledande trafik­politiska företrädare för den nya riksdags­majoriteten inte har förstått grund­läggande samband inom järnvägen eller transport­sektorn i sin helhet. Vad man säger nej till är i själva verket tillförlitliga tågtransporter i framtiden!”

”De flesta är överens om att tåg och järnväg har unika fördelar som svarar mot de problem vi står inför i dag. Om man bortser från cykel- och gång­trafik så är tågtrafik på elektrifierad järnväg det mest energi­effektiva transport­sätt vi känner till. Dess klimat­påverkan är minimal samtidigt som den tillåter snabba transporter av personer och gods. Den är också överlägsen när det gäller trafik­säkerhet, utrymmes­behov och ett flertal skadliga emissioner. Regioner och handels­kammare efterlyser mer och bättre järnväg. Detta är i högsta grad också ambitionen inom EU. Både den senaste IPCC-rapporten och klimaträtts­utredningen pekar på vikten av bra kollektiv­trafik.”

Läs hela debattartikeln här:

www.svd.se/debatt