Nyheter

Samarbete nyckeln till lyckat spårbyte

Vid upprustningen av Ådalsbanan mellan Långsele och Västeraspby ansvarar Rosenqvist Entreprenad för markarbetena som underentreprenör åt NRC Sverige. En utmaning har varit att arbetena hela tiden måste anpassas efter spårbyteståg, ballastreningsmaskin och spårriktare.

Inför den tio veckor långa avstängningen av banan då själva spårbytet genomfördes krävdes en hel del förberedande markarbeten. Bankroppen längs sträckan uppfyller inte gällande standard vilket gjort att tågen trafikerat med nedsatt hastighet om 40 kilometer i timmen. Därför breddas järnvägsbanken som en av många åtgärder.

– NRC transporterade ut massor med tåg, varefter vi breddade bankroppen på de sträckor där det behövdes förstärkning, för att spåret ska hållas intakt när spårbyteståget trafikerar sträckan. I samband med bankbreddningen har vi även förlängt flera trummor och bytt ut två, berättar Bart van Odijk på Rosenqvist Entreprenad.

Företaget har även sänkt befintliga kablar längs 35 av projektets totalt 46 kilometer.

– Det gjordes för att ballastreningsmaskinen ska kunna utföra arbetet hinderfritt. Kablarna låg väldigt ytligt i marken och det fanns risk att de skulle skadas av grävkedjan vid ballastreningen.

Bankbreddning

Nu pågår bankbreddning av resterande sträckor. Tåget som utför ballastreningen har sex vagnar (så kallade MFS vagnar) som tar emot massor från ballastreningen. Av dessa kopplas tre loss och körs för att tippa massorna längs spåret, varefter dom återvänder till ballastreningståget för att fyllas på nytt.

– I varje transport hanteras cirka 260 kubik massor. Sedan har vi lite tid på oss att göra en grovbearbetning av massorna för att skapa utrymme för nästa tömning. Samtidigt bygger vi upp en bädd med bandgrävare varefter vi packar med vält och arbetet upprepas tills vi nått rätt profil.

Efter att spårbyte och spårriktning är gjord justerar Rosenqvist Entreprenad de plankorsningar som ska behållas. De anpassas i höjd och får ny underbyggnad samt ny asfalt.

Tätt samarbete

Bart van Odijk tycker att största utmaningen med projektet är logistiken. Eftersom Rosenqvist Entreprenad hela tiden följer NRC:s process gäller det att få alla pusselbitar att falla på plats. I vilken ordning ska momenten göras, när anländer massorna, vilka vägar ska stängas av och så vidare.

– Den här typen av projekt måste göras i samverkan med snabba beslutsvägar och en aktiv organisation. Det är vi tillsammans som för projektet framåt, och det är kul att vara med och bidra till slutresultatet, understryker Bart van Odijk.

De som anlitar Rosenqvist Entreprenad får en helhet med en stark projektledning, hög grad av ansvarskänsla och drivna resurser som jobbar för att överträffa beställarens förväntningar.

Det finns en tydlig anda inom företaget som gör att alla strävar efter att göra det där lilla extra för att få nöjda kunder och samarbetspartners.

– Vi har ett rykte i branschen som säger att ”när ingen annan vågar satsa – då gör Rosenqvist jobbet”. För att leva upp till det måste vi vara lite bättre än alla andra. Det handlar om en vilja att hitta lösningar och att göra jobbet tillsammans med kunden, konstaterar Bart van Odijk.