Nyheter

APR Technologies blir konsortiemedlem i stort EU-projekt för 5G-integration

Som en del av utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknik har APR Technologies nyligen blivit konsortiemedlem i 5G COMPAD, ett EU-finansierat forsknings- och utvecklingsprojekt för försvarssamarbete.

Projektet ska visa att mobil 5G-kommunikationsteknik ger en överlägsenhet i informationsutbyte gentemot en motpart. Projektet ”5G Communications for Peacekeeping And Defense”, 5G COMPAD, är ett internationellt initiativ koordinerat av svenska Saab, och involverar 19 medlemmar från 11 europeiska länder.

APR Technologies och andra marknadsledare som NOKIA och Ericsson ingår bland konsortieföretagen. – APR kommer att bidra med expertis inom termisk hantering av avancerad och robust elektronik.

Målet är att integrera APR:s kylprodukter i den slutliga fredsbevarande plattformen, säger Mikael Antelius, Termisk arkitekt och ansvarig för simuleringar på APR Technologies. I 5G COMPAD-projektet kommer man att designa, prototypframställa och testa en referensarkitektur av ett 5G-baserat robust och motståndskraftigt flerdimensionellt kommunikationssystem för att demonstrera operativ kapacitet hos 5G-integration i utvalda fredsbevarande plattformar och system.

– Den totala budgeten är satt till 37,096,363.98 euro. – 5G COMPAD-projektet kommer att visa att APRs lösningar har potential att integreras i varje produkt av denna typ som finns på marknaden, säger APR Technologies CTO Robert Thorslund.

Projektet kommer även att utveckla nya och förbättrade funktioner och minska produktens totala livscykelkostnad. Som ett resultat av detta kommer 5G COMPAD att möjliggöra förbättrad operativ kapacitet för militära försvarsenheter.

Foto: Erich Westendarp