Nyheter

Nordic LEVEL Group förvärvar IP Security Scandinavia

Nordic LEVEL Group en helhetsleverantör av tillförlitliga trygghets- och säkerhetslösningar och tjänster, har ingått avsiktsförklaring om förvärv av IP Security Scandinavia. IP Security är ett väl positionerat och lönsamt bolag och en system-, tjänst- och produktleverantör inom säkerhetsteknikbranschen. IP Security har på relativt kort tid etablerat sig som en stark aktör inom segmentet kritisk infrastruktur med projekt över hela Sverige och nu även under 2022 på den nordiska marknaden.

Den nordiska säkerhetsmarknaden växer i en hög takt. Den huvudsakliga drivkraften är idag det förändrade omvärldsläget, fortsatt digitalisering och en ökad otrygghet i samhället. LEVEL är en tillväxtorienterad helhetsleverantör av tillförlitliga trygghets- och säkerhetslösningar och tjänster.

– Att bli en del av en snabbväxande och stabil säkerhetskoncern som LEVEL är helt rätt som nästa steg i utvecklingen av bolaget. Vi är övertygade om att LEVEL´s fullserviceutbud, geografiska räckvidd och erfarenheter från hela säkerhetsbranschen kommer att innebära spännande tillväxtmöjligheter och påskynda Bolagets utveckling. Vi ser stora synergier genom att förena verksamheten med LEVEL och får ökad leveransförmåga, tillskott av nödvändig kompetens samt kraft för en fortsatt expansion i Norden, säger Nikolai Berglund, Grundare och VD, IP Security.

Genom förvärvet av IP Security får LEVEL tillgång till nya segment inom kritisk infrastruktur och förstärker sin kapacitet och förmåga att erbjuda sina kunder systemintegration, överordnade plattformar, avancerad kameraövervakning, perimeterskydd samt avancerad screeningutrustning för säkerhetskontroller.

– Förvärvet utgör ett viktigt komplement i LEVEL’s tillväxtresa och vår teknikaffär får med IP Security en starkare bas i region Väst samt ökad konkurrenskraft med ny kompetens och erfarenhet. IP Security är strategiskt positionerat inom segmentet kritisk infrastruktur samt innehar försäljningsrättigheter för ett antal viktiga produkter och system som gör oss mer konkurrenskraftiga. Med IP Security gör koncernen även sina första insteg på den nordiska marknaden vilket ligger helt i linje med vår strategi och bolaget förstärker också vår lönsamhet.  Vi tar i och med detta ytterligare ett viktigt steg mot vår vision att bli nordens främsta leverantör av heltäckande kritiska trygghets- och säkerhetslösningar, säger Thomas Lundin, VD för LEVEL.

IP Security omsatte räkenskapsåret 2021 ca 46 MSEK med en EBITDA-marginal på ca 12 procent. Bolaget har en stabil lönsamhetsnivå och förväntas leverera en kontrollerad tillväxt 2023. Bolaget förväntas för helåret 2022 redovisa en omsättning och EBITDA-marginal i paritet med föregående år. Om förvärvet genomförs enligt plan, med tillträdesdag den 1 december, kommer det därmed bidra positivt till koncernens rörelsemarginal och operativa kassaflöde i slutet av Q4.

Köpeskillingen för förvärvet utgörs av ca 15 MSEK vid tillträdet, varav 10 MSEK i kontanter och resterande ca 5 MSEK i nyemitterade aktier till kursen 2,80 SEK, samt två tilläggsköpeskillingar om vardera ca 7,5 MSEK att utbetalas under 2023 och 2024, villkorade av att Bolaget uppnår överenskomna resultatmål. Tilläggsköpeskillingarna kommer erläggas i form av 50 procent kontanter och 50 procent nyemitterade aktier. Om de överenskomna resultatmålen för 2023 och 2024 uppnås kommer den totala köpeskillingen att uppgå till ca 30 MSEK varav ca 12,5 MSEK kommer att utgöras av nyemitterade aktier.