Nyheter

Transportbranschen: ”Behovet av yrkesförare uppgår till tiotusen personer per år”

”Arbetsförmedlingens och branschens bedömning är att behovet av yrkesförare uppgår till tiotusen personer per år.Om inte fler yrkesförare utbildas finns risk för allvarliga störningar i samhällskritiska funktioner, som persontransporter och viktiga leveranskedjor.”

Det skriver Martin Pagrotsky, vd, Nobina Sverige, Anna Höjer, vd, Transdev Sverige, Jan Kilström, vd, Keolis Sverige och Johan Lindgren, vd, VR Sverige i en debattartikel i Dagens Industri:

”Den tillträdande regeringen har många växande problem att lösa. Ett av dem är utanförskapet på svensk arbetsmarknad, inte minst bland utrikes födda. Ett annat är bristen på personal inom transportbranschen. Mycket talar för att Arbetsförmedlingens upphandlade ansvar för yrkesutbildningar behöver ses över och göras om.”

”Trots att Arbetsförmedlingen har ett tydligt regeringsuppdrag att motverka långtidsarbetslöshet går utvecklingen åt fel håll. Enligt instruktionen ska myndigheten prioritera de som befinner sig långt från arbetsmarknaden och bidra till att öka sysselsättningen på lång sikt. Ett bevis på Arbetsförmedlingens misslyckande är att myndigheten har upphandlat en utbildningskapacitet som skulle kunna innebära närmare 2 500 nya yrkesförare årligen till bussbranschen och närmare 2 900 nya yrkesförare årligen till lastbilsbranschen.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.sydsvenskan.se/2022-10-18/arbetsformedlingens-och-branschens-bedomning-ar-att-behovet-av-yrkesforare-uppgar-till-tiotusen-personer-per-ar

Foto: Marcin