Nyheter

Efter dödsolyckorna: Krav på omedelbara åtgärder mot a-traktorfusket

Den senaste tiden har olyckorna med a-traktorer skjutit i höjden i takt med att allt fler sådana fordon rullar på vägarna. Flera ungdomar har omkommit eller skadats allvarligt. Därför måste det lättade regelverket för a-traktorer som trädde i kraft 2020 snarast dras tillbaka och omarbetas, kräver Riksförbundet M Sverige.

Sedan nya regler infördes år 2020 har antalet a-traktorer ökat kraftigt. Antalet fordon har dubblerats på bara 2,5 år. En effekt av regeländringen är att det blivit enklare att trimma a-traktorerna till olagliga hastigheter. Manipulerade a-traktorer har på senare tid varit inblandade i allvarliga trafikolyckor.

Möjligheten att bygga om personbilar till a-traktorer bör pausas tills Transportstyrelsen upprättat ett regelverk som inte gör det så lätt att fuska och köra för fort med en a-traktor, menar Riksförbundet M Sverige.

– Stat och myndigheter måste ha ett mer omfattande ansvar när det gäller våra unga. I detta fall måste reglerna skyndsamt ändras. Det är uppenbart att dagens regelverk utsätter ungdomar för livsfara, säger Tony Gunnarsson, sakkunnig i trafiksäkerhet på Riksförbundet M Sverige.

Det var tidigare infrastrukturminister Tomas Eneroth som förra året krävde att Transportstyrelsen skulle utreda en rad frågor om a-traktorer. Detta efter att M Sverige kort tid dessförinnan belyst alla de problem som 2020 års nya regelverk gett upphov till.

Senast 1 november ska uppdraget redovisas. M Sverige vill att myndigheten agerar mot fusket, inför bälteskrav för alla åkande och ser över om a-traktorernas maxhastighet kan höjas till 45 kilometer i timmen. Hastighetsbegränsningar på 30 kilometer i timmen stoppar upp trafiken, stressar a-traktorförarna och ökar risken för upphinnandeolyckor.

– 45 kilometer i timmen kan vara en rimlig hastighet, vilken även gäller för exempelvis mopedbilar. Det kan också medverka till att färre försöker fuska om traktorn kan hålla jämn takt med vännerna som kör moped klass 1 eller mopedbil, Tony Gunnarsson.

A-traktorn innebär många fördelar i vardagen och är i många fall den första erfarenheten av individuell mobilitet. Den kan innebära en stor frihetskänsla för många ungdomar, särskilt i ett glest befolkat land som Sverige.

– Om en a-traktor framförs på ett säkert sätt är den en frihetsmaskin som ökar möjligheten att ta sig till fritidsaktiviteter och extrajobb. Men med tanke på de många allvarliga olyckorna den senaste tiden krävs nu omedelbara åtgärder. Vi vill se att a-traktorerna kompletteras med system som gör det fysiskt omöjligt för dem att hålla en högre fart än vad som är lagligt, säger Tony Gunnarsson.

– Hela samhället måste ha ett ansvar för våra unga. Vi är skyldiga att garantera dem en nivå av trafiksäkerhet som motsvarar deras förarutbildning och omdöme. Föräldrar måste säkerställa att ungdomarna inte kör manipulerade fordon och att de färdas på ett säkert sätt.