Nyheter

Sitowise Sverige förstärker sitt konstruktionserbjudande och utökar med ny spetskompetens inom infrastruktur

Sitowise Sverige förstärker sitt konstruktionserbjudande och utökar med ny spetskompetens inom infrastruktur genom förvärv av Convia.

Sitowise Sverige förvärvar Convia Ingenjörsbyrå AB och Convia Infrastructure AB med placering i Stockholm. Convia erbjuder konsulttjänster inom huvudområdena byggnadskonstruktion och infrastruktur. Sitowise har vuxit starkt i Sverige de senaste två åren och i och med förvärvet tar Sitowise Sverige nästa steg, och får ny specialistkompetens inom infrastruktur.

Convia Ingenjörsbyrå AB grundades år 2016 och Convia Infrastructure AB år 2020 och idag består bolagen av 23 anställda. Convia erbjuder konsulttjänster inom byggnadskonstruktion, infrastruktur, byggnadsverk (broar/anläggning) samt reparation och underhåll (broar/anläggning).

– Jag är väldigt glad över att Convia ansluter till oss på Sitowise. Vi har länge letat efter det rätta förvärvet som möjliggör för oss att fortsätta växa, särskilt inom infrastruktur, säger Jonas Larsson, VD Sitowise Sverige.

– Med Convias spetskompetens inom broar och tunnlar kan vi ta den position vi söker inom den oerhört viktiga infrasektorn, fortsätter Jonas.

Det här är det åttonde förvärvet för Sitowise Sverige, som nu har 300 anställda. Sitowise erbjuder konsulttjänster inom byggnadskonstruktion, geoteknisk konstruktion, VVS- och elkonstruktion, planering av infrastruktur samt tjänster inom digitala lösningar. Bolaget fortsätter att bredda sina tjänster på marknaden. Våren 2022 lanserade Sitowise sitt varumärke i Sverige med intentionen att integrera alla dotterbolag till Sitowise-gruppen.

– Sitowise har precis de förutsättningarna som krävs för Convias fortsatta utveckling, och som en del av koncernen kan vi erbjuda våra kunder ett omfattande tjänsteutbud. Det är vi otroligt glada över. Dessutom finns en fantastisk passform för oss utifrån bolagets mål och vision, säger Ali Farhang, VD Convia Ingenjörsbyrå AB och Convia Infrastructure AB.

I transaktionen förvärvar Sitowise hela Convia Ingenjörsbyrå AB och Convia Infrastructure AB. Ali Farhang med personal kommer att fortsätta jobba i sina nuvarande positioner.

Foto: mohamed Hassan