Nyheter

Sensys Gatso installerar nya trafiksäkerhetskameror för 850 miljoner kronor

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, meddelade den 8 oktober 2022, att man genom sitt dotterbolag Sensys Gatso Sweden erhållit tilldelningsbeslut från Trafikverket. 

Tilldelningsbeslutet för nya trafiksäkerhetskameror och tillhörande installation och underhåll för det rikstäckande ATK-programmet uppskattas vara värd upp till 850 miljoner kronor. Detta tilldelningsbeslut har nu bekräftats utan överklaganden under avtalsspärren.

Enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) kan anbudsgivare begära överprövning inom 10 dagar efter tilldelningsbeslut. Denna period avslutades den 17 oktober, 2022. Sensys Gatso har idag meddelats att ingen överklagan skett.

Nästa steg i processen är kontraktsskrivning med vår kund. Sensys Gatso kommer att meddela marknaden om leveranstider, fördelning mellan leveranser av de nya trafiksäkerhetskamerorna och tillhörande installationer och underhåll när kontrakt tecknats.