Nyheter

Bauma 2022: Maskinisten ser genom bommen

Bobcat visar flera system som höjer säkerheten både för maskin, förare och omgivning. Det är bland annat ett system som gör att föraren kan se genom hyttfönstret trots att det skyms av bommen.

Doosan har tidigare lanserat ett system där föraren kan se genom skopan på en hjullastare vad som finns framför maskinen. Ett antal kameror levererar bilder som sammanfogas av systemet och på en skärm i hytten blir skopan genomskinlig.

Bobcat, som ägs av Doosan, vill inte vara sämre och lanserar på Bauma en liknande lösning på teleskoplastaren TL43.80HF. När maskinens bom höjs skymmer den sikten till höger för föraren. En kamera sitter på bommens utsida och på det högra hyttfönstret projiceras bilden så att föraren kan se vad som händer på andra sidan bommen.

Baktill på samma teleskoplastare sitter en radar som känner av vad som finns bakom maskinen. Om det är ett rörligt objekt kan systemet räkna ut vart det är på väg och varna föraren för att undvika kollision.

– Systemet gör ett punktmoln och analyserar det för att se vad som bara är mindre högar eller stenar och vad som kan vara en potentiell risk. Om något är högre än knähöjd kan systemet stoppa lastaren om objektet kommer närmare än en meter, förklarar Sawyer Hanson som är manager för innovation på Bobcat.

Han konstaterar att de flesta liknande lösningar använder ultraljud för att detektera hinder.

– Men ultraljudssensorerna är känsliga och om de blir smutsiga kan funktionen påverkas. På en byggplats är det inte bra, så vi har valt att använda radar i stället.