Nyheter

EU:s bank EIB stöttar AB Volvos industriforskning inom ny, innovativ och ren transportteknik

EU:s bank EIB stöttar AB Volvos industriforskning inom ny, innovativ, ren transportteknik för elfordon med ett lån på 500 miljoner euro EIB lånar ut 500 miljoner euro till Volvokoncernen i Sverige. EIB-lånet kommer att stödja investeringar i forskning, utveckling och innovation i teknik för kommersiella elfordon, aktiv och passiv säkerhet och självkörande fordon, samt i förbättrad energieffektivitet i system som inte är relaterade till framdrivningen.

Projektet kommer att skapa cirka 900 arbetstillfällen inom forskning och utveckling i Europa, framför allt i Sverige och Frankrike, och en gradvis minskning av fordonsbranschens koldioxidutsläpp.

Europeiska investeringsbanken, EU:s klimatbank, är en ledande finansiär och katalysator för tekniska framsteg, konkurrenskraft och forskning, utveckling och innovation (FoU och innovation) i Sverige och i Europeiska unionen.

EIB ger stöd till Volvos FoU- och innovationsprojekt eftersom det kommer att bidra till att minska koldioxidutsläppen, samt att öka elektrifieringen av tunga, kommersiella yrkesfordon, inklusive elektrifiering av fordonsparker, utbyggnad av högpresterande laddningsnät och utveckling av teknik och infrastruktur för vätgasbränsleceller.

Projektet kommer att inriktas på elektrifiering av kommersiella fordoin, som fortfarande är i ett mycket tidigt skede, med mycket lägre marknadspenetration än för personbilar och lätta yrkesfordon. Det kommer inte bara att bidra till att minska transportsektorns koldioxidutsläpp och utsläppen från motorfordon, utan även öka fordonens säkerhet och bidra till utvecklingen av ett effektivare och mer hållbart europeiskt transportsystem.

EIB:s vicepresident Thomas Östros, med ansvar för Sverige:

– Vi gläder oss åt att kunna stötta AB Volvo – en svensk och global marknadsledare inom tung fordonstillverkning – för att främja ett paradigmskifte i innovativ och ren teknik inom transportsektorn. Volvos FoU- och innovationsprojekt kommer att ta oss ett steg närmare en koldioxidsnål ekonomi. På så sätt pressar vi gränserna för den europeiska fordonsindustrin, för att få fram renare, säkrare och smartare lösningar, vilket kommer att gynna oss alla.

VD och koncernchef för Volvokoncernen Martin Lundstedt:

– Transport- och infrastrukturindustrin behöver snabbt ställa om till hållbara lösningar. Vi är ledande inom den omställningen i dag, men vill skynda på vår forskning och utveckling inom elektromobilitet, säkerhetslösningar och självkörande transportlösningar. Tack vare samarbetet med EIB kan vi fortsätta att öka takten.

Stöd till EU:s innovations- och klimatmål

Projektet passar väl in i bankens mål i färdplanen för klimatbanken, samt i EIB:s övergripande mål för ”innovation, digitalt kapital och humankapital”. Dessutom bidrar projektet till EU:s politiska prioriteringar inom andra pelaren för Horisont Europa (Klimat, energi och mobilitet – smart mobilitet). Slutligen har Volvokoncernens väg för att nå målen i Parisavtalet nu validerats av Science Based Targets-initiativet (SBTi) som bekräftar att koncernens klimatmål är i linje med vad den senaste klimatvetenskapen anser vara nödvändig för att begränsa den globala uppvärmningen.