Nyheter

90 procent av trafiken är tillbaka

Godstrafiken på Øresundsbron fortsatte rekordstarkt och dansk fritidstrafik var tillbaka på nivån från 2019 under årets tredje kvartal. Øresundsbro Konsortiets resultat före värdeförändring blev 913 miljoner DKK under perioden januari-september – en ökning med 236 miljoner DKK jämfört med motsvarande period i fjol.

– Valutaskillnader präglar trafiken och visar samtidigt på möjligheter för företag och människor i Öresundsregionen. Det ger drivkraft att ta arbete på den danska sidan, och att konsumera och övernatta på den svenska, säger Linus Eriksson, vd på Øresundsbron.

Vägintäkterna ökade med 420 miljoner DKK till 1 221 miljoner DKK under årets första nio månader jämfört med samma period förra året.

Med i genomsnitt 19 071 passager per dygn under januari-september var Øresundsbrons totala vägtrafik 9,7 procent lägre än samma period 2019. Men det är en ökning med 55 procent jämfört med i fjol.

Sommaren bjöd på en stark fritidstrafik med de högsta dygns- och veckonoteringarna sedan bron öppnade. Totalt sett hade fritidstrafiken en nedgång på 12 procent för januari-september jämfört med 2019, men under det tredje kvartalet var den danska fritidstrafiken tillbaka på samma nivå som före pandemin.

– Vi hade 66 000 fler avtalskunder med BroPass i slutet av det tredje kvartalet jämfört med årets start. Vår starka kundtillgång är ett glädjande kvitto på ett ökat intresse för grannlandets möjligheter och att vi snart återhämtat oss helt efter pandemins tuffa reserestriktioner, säger Linus Eriksson.

– Brotrafiken satte dygnsrekord den 16 juli – och slog det igen två veckor senare. Särskilt dansk fritidstrafik är drivande i den positiva utvecklingen.

Godstransporterna fortsatte att rulla över bron på en betydligt högre nivå än före pandemin. Godstrafiken steg med 19 procent under årets tre första kvartal jämfört samma period 2019.

Med nya arbets- och resmönster efter pandemin var pendlar- och företagstrafiken lägre än 2019. Sedan de sista coronarestriktionerna togs bort i februari har dock pendlingstrafiken ökat till en nivå på omkring 10-15 procent under 2019.

Øresundsbro Konsortiets räntekostnader ökade med 182 miljoner DKK som en följd av högre inflation, vilket direkt påverkar konsortiets realränteskuld. Driftskostnaderna steg med 1 miljon DKK jämfört med samma period i fjol.

Årets resultat före värdeförändring förväntas landa något högre än resultatet för 2021. Konsortiet bedömer att resultatet ligger i den lägre delen av intervallet 1.000-1.250 miljoner DKK.

– Vi har under året en god intäktsutveckling och fler nya kunder i kombination med bra kostnadskontroll. Stigande räntor och inflation dämpar dock årets resultat något, vilket bedöms hamna i den lägre delen av förväntningarna för 2022, säger Linus Eriksson.