Nyheter

Ny forskning: Så kan lastbilsflottor minska sina bränslekostnader

Simuleringsresultat som visar upp till tre procent bränslebesparingar får det brittiska avfallshanteringsföretaget Biffa att ändra specifikationen för 38 nya renhållningsbilar.

Forskning av Allison Transmission har visat att många lastbilsflottor kan minska sin bränsleförbrukning genom att beställa andra axelförhållanden än de som erbjuds per automatik på nya fordon. Denna enkla specifikationsändring på en lastbil kostar ingenting, men kan ändå ge en värdefull minskning av driftskostnader och CO2-utsläpp. Besparingarna kommer sannolikt att vara störst för fordon som har en arbetscykel med frekventa stopp och start i tätorter eller på mindre landsvägar.

Lägre axelförhållanden resulterade i bränslebesparingar på tre procent

Det brittiska avfallshanteringsföretaget Biffa arbetade nyligen med Allison för att specificera de optimala axelinställningarna för en rad Mercedes-Benz Econic renhållningsfordon med 270-, 300- och 350-hästkraftsmotorer. Genom att köra simuleringar i det branschledande iSCAN-programmet identifierade Allison att ett byte av axlarna på dessa lastbilar, från ett standardförhållande på 6,84:1 till ett lägre axelförhållande på 6,0:1, kunde minska bränsleförbrukningen med så mycket som tre procent – samtidigt som det sänkte ljudnivån i förarhytten.

Som ett resultat av detta har Biffa ändrat sin nuvarande order på 20 nya Mercedes-Benz Econic renhållningsfordon för leverans under hösten, med ytterligare en order på 18 fordon som levereras under våren 2023.

Bränslebesparingar utan att kompromissa med kraften

Andra simuleringar av Allison har visat att bränsleförbrukningen dessutom kan minskas utan att negativt påverka fordonets startförmåga eller produktivitet. Detta tack vare Allisons Continuous Power Technology™, som nästan fördubblar motorns vridmoment vid start och levererar oavbruten kraft till hjulen vid växlingar.

 – Lastbilstillverkare erbjuder vanligtvis sina flottkunder valet mellan två eller tre fabriksmonterade axelförhållanden och rekommenderar en av dessa beroende på land och applikation, vilket ger en förnuftig balans mellan prestanda och ekonomi, säger Nathan Wilson, marknadsutvecklingschef hos Allison UK, och förklarar vidare:

– Historiskt sett har ett djupare axelförhållande varit den standard som tillverkarna har valt för att ge bästa prestanda vid grader på 30 procent och över. Även om detta passar många kunder, är det sällan man i verkligheten stöter på stigningar av denna grad på vägar i till exempel Storbritannien. Samtidigt har trycket att minska kostnaderna och miljöpåverkan tagit fart de senaste åren.

– På grund av oron för klimatförändringarna arbetar Allison ständigt med rådgivning till slutkunder och tillverkare för att hjälpa dem att spara bränsle och minska CO2 och andra skadliga utsläpp. Som ett resultat av detta rekommenderar vi att kunderna ser över axelbytena vid beställning av nya fordon, vilket i de flesta fall inte kommer att kosta mer att köpa men som ändå kommer att kosta mindre att äga och driva, fortsätter Wilson.

Han kompletteras av Darren Judd, Biffas chef för flottutveckling, som berättar:

– Vi arbetar med företag som Allison för att säkerställa att vi får de bästa råden för att optimera våra fordons drivlinor, med mål om att minska bränsleförbrukningen, CO2-utsläppen och den totala ägandekostnaden – utan att offra fordonsproduktiviteten.

Han fortsätter: 

– Som en tumregel motsvarar varje procent bränslekostnadsbesparingar en minskning med 100 varv per minut. Det låter kanske inte som så mycket, men efter många fordon och år går allt ihop.

Allisons iSCAAN-program (Internet System for Computerized Application Analysis) optimerar fordonskonfigurationer, utvärderar fordonets lämplighet och förutspår fordonsprestandan i mer än 20 olika applikationer. Genom en matrisanalys utvärderar iSCAAN snabbt förändringar i drivlinans förhållanden och växlingsfunktioner. Med hjälp av simuleringsverktyg utvärderar iSCAAN prestanda eller bränsleekonomi för olika Allison-funktioner, såsom Acceleration Rate Management och FuelSense® 2.0.