Nyheter

Örnsköldsviks flygplats har fått 10 400 ton ny beläggning

Rullbanan för start och landning på Örnsköldsviks flygplats var i stort behov av underhåll. Peab Asfalt fick därför uppdraget att lägga ECO-Asfalt, som minskar påverkan på klimatet. Under sommaren stängde flygplatsen ner under några veckor medan arbetet pågick.

– Vi har fräst ner 50 millimeter i asfalten på en 100 000 kvadratmeter stor yta. Peab Asfalt har lagt ett nytt lager med asfalt och det har målats nya dagmarkeringar. Arbetet har gått mycket bra, bortsett från något enstaka regnstopp. Det blev ett jättefint resultat och beställaren är nöjd, säger Anders Hoff, arbetschef på Peab Asfalt.

För att minimera transporterna etablerades ett mobilt asfaltverk nära flygplatsen. Det innebar att bergmaterialet kunde transporteras direkt till det mobila verket och att asfalten blandades på plats.

Totalt cirka 10 400 ton ECO-Asfalt användes till rullbanan. Konceptet innebär att stenarna till asfalten värms upp med bioolja istället för diesel, något som minskar utsläppen av koldioxid med cirka 60 procent.

För att genomföra arbetet med asfalteringen krävdes ett flertal stora maskiner, som Weiler, banddriven asfaltsläggare och flera vältar.

– Vi har byggt upp en bra maskinpark och har bra kompetens efter att ha gjort underhåll på flera flygplatser tidigare. Vi har flera lag med lång erfarenhet som är specialiserade på den här typen av arbete. Det innebär att vi har möjlighet att asfaltera på flera flygplatser parallellt, säger Anders Hoff.

Örnsköldsviks Airport används till reguljärflyg, charterflyg, och samhällsviktigt flyg som exempelvis sjuktransporter, blåljusrelaterad flygverksamhet med mera.