Nyheter

Debatt: ”Elbilarna måste bli mindre och snålare”

”Biltillverkarna agerar som om både batteri­metaller och el fanns i överflöd med sina satsningar på premium­bilar och suvar. Nu behövs styrmedel mot snåla bilar med måttligt stora batterier.”

Det skriver Christian Berggren, professor emeritus i industriell organisation, Linköpings universitet, med inriktning på produkt­utveckling inom fordons­industrin, Per Kågeson
pensionerad professor i miljösystem­analys, KTH, specialist på styrmedel inom transport­sektorn och Frances Sprei, docent i hållbar mobilitet, institutionen för fysisk resursteori, Chalmers, har bland annat forskat om elektrifiering av person­bilar och energi­effektivitet i en debattartikel i Svenska Dagbladet:

”Vägen ligger nu öppen för en fullständig elektrifiering av vägtrafiken sedan EU beslutat att från 2035 förbjuda försäljning av nya person­bilar som kan köras på bensin och diesel. Det är mycket glädjande. Men för att klara omställningen krävs mycket el och goda laddnings­möjligheter samt metaller till flera hundra miljoner fordons­batterier under de närmaste 20 åren (bara för Europa). Därtill kommer liknande behov för elektrifiering av den tunga fordons­flottan och många arbets­maskiner samt för industrins skifte till el och vätgas. Utmaningen är gigantisk och kräver optimal hushållning både med el och metaller.”

”För att hantera problemen krävs insatser både på utbuds­sidan och på effektivisering av elkrävande utrustning. Att hushålla med el blir viktigt inte bara under den kommande ”krigsvintern” utan under lång tid framåt. Därför bör EU och medlems­länderna ställa höga krav på energi­effektivisering som även måste innefatta eldrivna fordon och arbets­maskiner. För närvarande ställs inga krav på dem alls.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.svd.se/a/jlQWLA/debattorer-elbilarna-maste-bli-mindre-och-snalare

Foto: Lee Rosario