Nyheter

Charge Amps lanserar funktion för att ladda bilen med solceller

Charge Amps är en ledande leverantör av laddningslösningar för elbilar, och ligger i framkant med smart innovation som möjliggör kostnadseffektiv elbilsladdning. Med sin nya funktion “Green Charging” kan användare ladda elbilen med enbart solenergi eller i kombination med det reguljära elnätet.

Det enda som krävs är en effektvakt som Charge Amps Amp Guard, solpaneler och intelligent schemaläggning via Charge Amps app. Lösningen fungerar för både bostäder och kontor.

Olle Tholander, tillförordnad VD för Charge Amps:

– Den förväntade elprischocken under hösten har hittills uteblivit men vi har med största sannolikhet tuffa månader framför oss. Med vår nya funktion “Green Charging” kan användare välja att ladda elbilen med enbart solenergi eller i kombination med schemalagd laddning från elnätet under natten då priset är lägre. Även om solceller producerar mindre energi under vinterhalvåret går det ändå att krama ut värdefulla kilowattimmar de kommande månaderna. Varje bidrag till att sänka våra nuvarande och framtida kunders elpriser tror vi är mycket välkommet.” “Givet det snabbt ökande energibehovet behövs alla lösningar och energislag för att skapa förutsättningar för omställningen till elektrifierad mobilitet. Därför är det mycket välkommet att regeringen nu föreslår en förstärkt skattereduktion för installation av solceller. Fler kommer att kunna skapa egna ekosystem och använda egenproducerad energi för att ladda sin elbil. Det är bra för både klimatet och för den egna plånboken.

Charge Amps grundades 2012 och utvecklar smarta laddstationer, kablar och tillhörande molnmjukvara för användning i hemmet, i anslutning till kommersiella fastigheter, kontor och i offentliga miljöer.

Sedan lanseringen av sin första laddstation 2015, har Charge Amps skapat över 115 000 laddpunkter för kunder på fler än 15 marknader. “Charge Amps vill bidra till en hållbar och ljus framtid genom att möjliggöra för omställningen till en elektrifierad fordonsflotta i Europa. Därför arbetar vi hela tiden med att göra elbilsladdning mer tillgänglig, intelligent, enkel och kostnadseffektiv.

– Green Charging” är det senaste exemplet på detta arbete, avslutar Olle Tholander.

Charge Amps produkter är designade och tillverkade i Sverige och utvecklade för att vara hålla i alla klimat och väderförhållanden. Den nya Green Charging funktionen är tillgänglig idag för alla användare av Charge Amps App utan kostnad.

Foto:Lee Rosario