Nyheter

Stena Recycling rustar för att kunna återvinna 10 000 ton fordonsbatterier per år

Med en ökande elbilsförsäljning och en krympande tillgång på råvaror för batteritillverkning höjs kraven på att batterierna ska kunna återvinnas i större utsträckning. Stena Recycling satsar därför på att bli en ledande aktör inom återvinning av fordonsbatterier i Europa.

Initialt investeras en kvarts miljard kronor i en ny anläggning i Sverige där 95 procent av ett batteri ska kunna återvinnas. Samtidigt investeras 100 miljoner kronor i batteriuppsamlingscentraler i Europa.

År 2026 inför EU ett direktiv som kommer att ställa krav på att batteritillverkarna använder återvunna material i mycket högre utsträckning än i dag. Direktivet kräver bland annat att återvinningsgraden av kobolt, koppar, nickel och bly ska uppgå till minst 90 procent.

– Det nya EU-direktivet, i kombination med den kraftiga ökningen av efterfrågan på elfordon, innebär att trycket kommer vara enormt stort på att hitta lösningar för att återvinna fordonsbatterier. Marknaden för batteriåtervinning är på stark frammarsch och vi tror att den globalt kommer att vara värd 260 miljarder kronor inom tio år. Stena Recycling kommer därmed få en nyckelroll i fordonsindustrins elektrifieringsprocess, säger Marcus Martinsson, Product area manager batteries på Stena Recycling Group.

Den nya anläggningen kommer att ha kapacitet att återvinna 10 000 ton batterier per år. En avancerad process möjliggör på sikt återvinning av mer än 95 procent av ett uttjänt batteri. Värdefulla mineraler så som kobolt, litium och nickel kommer att kunna tas tillvara och användas i tillverkningen av nya batterier med mycket hög återvinningsgrad.

– Det cirkulära perspektivet måste vara utgångspunkten även i återvinningen av fordonsbatterier. Att använda återvunnet material i produktionen är ett av de mest effektiva sätten att minska miljöpåverkan och ta tillvara resurser. Vi blir en möjliggörare i fordonsindustrins omställning till cirkularitet, säger Marcus Martinsson.

Frågan om batteriåtervinning uppmärksammas även av myndigheter och Stena Recycling fick i fjol 70,7 miljoner kronor i stöd av Energimyndigheten, som har gått till bygget av anläggningen. Den nya anläggningen byggs i Halmstad och planeras att vara igång under våren 2023.